EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Juhi finantskursus-kogu finantstõde kahe päevaga! Margus Tinits, PhD VEEBINAR

Sihtgrupp:

Kursus tegevjuhile, juhatuse ja nõukogu liikmele, kellel soov mõista paremini oma raamatupidajat ja leida temaga ühist keelt oma ettevõtte huvides. See on sisutihe koolitus, asjalik, informatiivne, annab keerukate asjade kohta lihtsalt mõistetavaid ja loogilisi seletusi.
Koolitus kõigile, kes tahaksid finantsalaseid teadmisi korrastada, nendes süsteemi luua ja selle läbi ettevõtte jaoks uusi arendamisvõimalusi leida.

Kursuse eesmärk:

 • Püütakse hajutada raamatupidamise ja finantsarvestuse ümber kohati valitsevat müstifikatsiooni, avada selle lihtsat ja loogilist sisu, kasutades eesti keelt (samal ajal antakse siiski ülevaade ka raamatupidaja "erikeelest")
 • Selgitatakse bilansi kergelt mõistetavat loogikat, selle seoseid kasumiaruande ja rahavoogudega ning kogu finantsarvestuse süsteemi "graafilise tunnetamise" võimalusi
 • Selgitatakse tihtiesineva küsimuse: "Kasum on, aga kuhu kadus raha?" tagamaid
 • Õpitakse kulude juhtimist (kulud raamatupidamises; kulude käitumine ja iseloom; kulude juhtimine piiratud ressursside korral; kulude jaotamine toodetele ja teenustele jne)

Õpitulemused

Koolituse tulemusena osaleja:
 • saab aru finantsarvestuse (raamatupidamise) loogikast ja sisust;
 • suudab lugeda ja tõlgendada finantsaruandeid (bilanss, kasumiaruanne, rahavood);
 • on võimeline professionaalselt suhtlema ja diskuteerima raamatupidajatega;
 • suudab anda kiirhinnangu äriühingu tegevuse tulemuslikkusele, maksevõimele ja jätkusuulikkusele;
 • saab aru kulude käitumiKsest ja suudab paremini hinnata toodete (teenuste, projektide jne) kasumlikkust;
 • suudab koostada tavapäraseid eelarveid ning suunata väike- ja keskmiste ettevõtete eelarvestamise protsessi;
 • suudab teha paremaid finantsotsuseid

Kursuse sisu:

 • Majandustehingud ja nende kajastamine
 • Näidisäriühingu asutamine, varade soetamine, laenude saamine ja andmine
 • Bilansi põhivalem: Varad = Kohustused + Omakapital
 • Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus läbi graafilise esitlusviisi
 • Majandustehingud ja bilanss
 • Omakaputali ülesehitus ja sisu. Seotud ja vaba omakapital
 • Kasum. Bilansi ja kasumiaruannete vahelised seosed
 • Bilansi ja kasumiaruannete vahelised seosed
 • Tulud - Kulud = Kasum
 • Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus
 • Deebet - kreedit. Kontod
 • Rahavood
 • Kasum on, aga kuhu kadus raha?
 • Bilansi tähtsaimad suhted ja proportsioonid
 • Lühi- ja pikaajaline maksevõime, kasumlikkus
 • Du Pont i eesmärgi puu, ehk millest ettevõtte kasumlikkus kõige enam sõltub
 • Kuluarvestus. Kulud raamatupidamises (toote- ja perioodikulud)
 • Kulude käitumine ja iseloom (püsi- ja muutuvkulud)
 • Kulude juhtimine piiratud ressursside korral (piirangute teooria ja throughput accounting)
 • Kulude jaotamine toodetele ja teenustele (otse- ja kaudkulud)
 • Eelarvestamine ettevõttes
 • Finantsjuhtimise operatiivne aruanne

Õppevorm:

 • Interaktiivsed loengud, kus unikaalsel meetodil bilansipõhimõtete loogika tehakse jälgitavaks ja arusaadavaks läbi õppematerjali graafilise esitlusviisi
 • Näidisülesande lahendamine

Koolitaja:

Margus Tinits, PhD, EMI EWT lektor, vandeaudiitor

Koolitaja tutvustus
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

B. Juhi finantskursus - kogu finantstõde kahe päevaga!
Kood BF-15
Aeg 17.-18. juuni 2020
Maht 2 päeva
(16 akadeemilist tundi kontaktõppena)
Hind 390 EUR + km
Koht Veebinar
Koolitaja Margus Tinits, PhD
Õppekava-
rühm
Majandusarvestus ja maksundus