EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
Sisekoolitus

EMI EWT sisekoolitused

Selleks, et pakkuda enda klientidele võimalikult paindlikku koolitusvõimalust, korraldab EMI EWT Teie ettevõtte soovidest ja vajadustest lähtuvalt ka sisekoolitusi!

Sisekoolitus vs avalik koolitus
 • Paindlikkus
 • Koolitusvajaduse väljaselgitamine tihedas koostöös kliendiga
 • Personaalsus
 • Kollektiivsete suhete paranemine
 • Koostööprotsesse toetav
 • Turvaline - keskkond ja osalejad on juba tuttavad
 • Teadmiste omandamine vastavalt väljaselgitatud vajadusele
 • Ühiste väärtuste loomine
 • Personali arengukohtade märkamine ja sellest lähtuvalt edasiste tegevuste planeerimine
Sisekoolitust saab valida kas meie kalendrist, kohandatuna vastavalt Teie ettevõttele või siis valmistatuna "rätsepatööna," ehk siis alustame Teie soovist ja koostööna valmib täiesti unikaalne, ainult teie ettevõtte soove arvestav, koolitus. Kuigi läheneme igale koolitusvajadusele personaalselt, siis allpool on toodud mõned sisekoolitusena läbiviidud valdkonnad ja koolitajad:

Väliskaubandus*
Ajajuhtimine
Suhtlemine Meeskonnakoolitus
Finantskoolitus Riigihanked
Enesekehtestamine Hea teenindus/müük
Lepingu põhimõtted Läbirääkimised
Arenguvestlused Stressijuhtimine
Loovus juhtimises Projektijuhtimine
Seadusandlus Motiveerimine

Loetelus toodud valdkonnad on valik läbiviidud sisekoolitustest ja ei ole lõplik!

Koolitusi oleme valmis korraldama nii Teie ettevõttes, Teie poolt valitud asukohas, kui ka enda koolitusruumides, garanteerides omalt poolt koolituse läbiviimiseks vajaliku tehnika olemasolu.


Koolitusel kasutatavad õppemeetodid:
 • Aktiivmeetodid, mis baseeruvad täiskasvanute õpetamise alustel, käitumise treeningute, NLP ja psühhodraama meetoditel
 • Interaktiivsed loengud
 • Lühiloengud ja arutelud
 • Praktiliste näidisülesannete lahendamine
 • Videotreeningud/analüüs
 • Rühmatöö
Tunnistused
Osalejad saavad Eesti Majandusjuhtide Ettevõtluskooli tõendi koolituse läbimise kohta.

Koolituse maksumus kujuneb läbirääkimistel vastavalt tellimusele ja sisaldab:
 • Koolitaja töötasu
 • Koolituse ettevalmistust
 • Õppematerjale igale osalejale
 • Tõendit koolituse läbimise kohta

Koolituse maksumus ei sisalda:

 • Koolitusruumi renti
 • Kohvipause
 • Toitlustust
Lisainfot saab ewt@emiewt.ee või tel: 684 1250
Allpool on toodud valik läbiviidud sisekoolitustest

Aeg
Tellija                                
Koolituse teema
15.06.2016
Adven Eesti AS
Finantskoolitus
06.05.2016 ABB AS Emotsioonide reguleerimine - toimetulek konfliktide ja erimeelsustega
07.03.2016 ABB AS Tarneklauslid Incoterms 2010 ja väliskaubandustehingud
25.11.2015 Adven Eesti Kliendikeskne suhtlemine: suhtlemine klientidega
03.06.2015 Adven Eesti Meeskonnakoolitus
07.05.2014 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Finantskoolitus
10.12.2013 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
 Finantskoolitus
01.11.2013 NT Bunkering AS Incoterms 2010
28.10.2013 Note Pärnu OÜ Incoterms 2010
26.06.2013 Ericsson Eesti AS Incoterms 2010
08.02.2013 Tallinna Kesklinna Valitsus Kriitilised eriolukorrad suhtlemisel klientidega
16.04.2013 ABB Läti Incoterms 2010
11.12.2012 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Finantskoolitus
19.11.2012 Päästeamet Enesekehtestamine
09.11.2012 Ericsson Eesti AS Incoterms 2010
17.-18.10.2012 PROLOG LEAN - koolitus
13.09.2012 Promens AS Incoterms 2010
27.08.2012 ABB AS Incoterms 2010
09. ja 16.04.2012 Kaitseväe Logistikakeskus Riigihanked
28.12.2011 BE Group AS Tarneklauslid Incoterms 2010 ja väliskaubandustehingud
08.12.2011 ABB AS Tarneklauslid Incoterms 2010 ja väliskaubandustehingud
30.11.2011 ABB AS Tarneklauslid Incoterms 2010 ja väliskaubandustehingud
24.11.2011 Swedbank AS Tarneklauslid Incoterms 2010. Kaubadokumendid väliskauabanduses
23.08.2011 Viisnurk AS Investeeringud ja rahastamine
24.-25.05.2011 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Finantskoolitus
29.04.2011 Viisnurk AS Kuluarvestus ja eelarvestamine
27.04.2011 Keskkonnaministeerium Teenuste riigihanked
21.04.2011 Tamro Eesti OÜ Business Excellence ja Operational Excellence
15.04.2011 Viisnurk AS Finantsarvestuse põhitõed. Finantsanalüüs
14.04.2011 Tamro Eesti OÜ Business Excellence ja Operational Excellence
17.03.2011 Hanza Tarkon AS Projektijuhtimine
11.03.2011 Hanza Tarkon AS Projektijuhtimine
02.-03.03.2011 Eesti Lennuakadeemina Toimiva meeskonna kujundamine ja juhtimine
22.-23.02.2011 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Finantskoolitus
18.02.2011 Eesti Lennuakadeemia Eelarve koostamine
01.02.2011 Eesti Lennuakadeemia Projektijuhtimine
13.01.2011 Eesti Lennuakadeemia Terviklik kvaliteedijuhtimine kõrgkoolides
05.-06.01.2011 Tarcona AS Incoterms 2010 - asendamatu tööriist (välis)kaubanduses ja logistikas. Vene keeles
08.-09.12.2010 Eesti Lennuakadeemia Strateegiline planeerimine ja juhtimine
18.11.2010 Eesti Lennuakadeemia Enesejuhtimine ja liidri võtmekompetentsid
10. - 11.11.2010 Tallinna Ettevõtlusamet Väikeettevõtte juhi finantskoolitus Tallinna mentorklubi programmi raames
05.11.2010 Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing PROLOG
Incoterms 2010 - asendamatu tööriist (välis)kaubanduses ja logistikas
02.11.2010 Tarcona AS Incoterms 2010 - asendamatu tööriist (välis)kaubanduses ja logistikas
01.11.2010 Tamro Eesti OÜ Loovusega efektiivsemaks juhiks
05. - 06.10.2010 HeiVäl Consulting OÜ Loov probleemilahendus ja innovatsioon - TRIZ leiutava probleemilahenduse teooria
25. - 26.08.2010 ja
08. - 09.09.2010
SA Erametsakeskus Finantskoolitused Erametsakeskuse konsulentidele, koolitajaks Margus Tinits
15.08.2010 MTÜ Dokumendihaldurite Ühing Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga
12. - 13.04.2010 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Finantskoolitus EAS-i maakondlike arenduskeskuste konsultantidele
22. - 23.02.2010 Elion Ettevõtted AS Koolitus "Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga" Pillapalus
16. - 17.02.2010 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Finantskoolitus EAS-i mentoritele ja mentiidele
12. - 13.02.2010  Eesti Ametiühingute Keskliit Meeskonnatöö
16.  - 17.09.2009 Tamro Eesti OÜ Üleilmne väärtuskriis ja juhtimise iseärasused muutuste perioodil
17.06.2009 Asper Biotech AS Projektijuhtimine
02.06.2009 Tarcona AS Incoterms 2000 teemaline koolitus vene keeles
06. - 07.05.2009 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Finantskursus EAS-i konsultantidele
25. - 26.02.2009 Viru Vangla Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga
21. - 22.01.2009 Eesti Mereväe Staap Koolituskonsultatsioon projektijuhtimisest
17. - 18.11.2008 Viru Vangla
 Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga
12. - 13.09.2008 Fortum Termest Koolituskonsultatsioon meeskonnatöö toetamisest Palupõhjal
10.09.2008 Kristiine Sotsiaalmaja Stressijuhtimine
2008 - 2010 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Finantskoolitused EAS-i mentoritele ja mentiidele
04.07.2008 Tarcona AS Incoterms 2000 - Trade Terms for International Contracts. Inglisekeelne sisekoolitus.
3.06.2008 Ordi AS Arenguvestlused
28. - 29.05.2008 AS Baltika Läbirääkimised
28.05.2008 Eesti Maksu- ja Tolliamet  Arenguvestlused
20.05.2008 Leie Hoiu-Laenuühistu Võlausaldaja huvide kaitse kohustuste rikkumise korral
30.04.2008 AS Baltika Lepingupõhimõtted ja rahvusvahelised arveldused
27. - 28.03.2008 Tamro Eesti OÜ Muudatuste juhtimine ja organisatsioonisisese koostöö arendamine
24.01.2008 Maksu- ja Tolliamet Arenguvestlused
10.12.2007 - 24.04.2008 Viru Vangla Stressijuhtimise koolitus-sari Viru Vangla spetsialistidele ja juhtidele
(9 koolitust)
19.- 20.11.2007 Rahandusministeerium Meeskonnatöö koolitus Rahandusministeeriumi IT-osakonna töötajatele
04.10.2007 Tuule Grupp (Saaremaa Laevakompanii AS) Juhi finantskursus Tuule Grupp töötajatele
03.09.2007 Eesti Kaitsevägi Arenguvestlused
15.08.2007 Wendre AS Incoterms ostulogistikas
1.06.2007 Rahandusministeerium Meeskonnatöö koolitus Rahandusministeeriumi siseaudiitoritele
27. - 28.04.2007 AS Clik Juhi finantskursus
19. - 20.04.2007 Põhja ja Lääne Politseiprefektuurid Projektijuhtimise koolitus keskastmejuhtidele, II moodul
19.04.2007 Tallinna Sadam AS Riigihangete koolitus keskastme juhtidele ja spetsialistidele
18.04.2007 Rahandusministeerium Koolitus "Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga"
31.03.2007 Tamro Eesti OÜ Teeninduskunsti koolitus Tamro Eesti OÜ telefonimüüjatele
14. - 15.03.2007 ja
19. - 20.04.2007
Põhja ja Lääne Politseiprefektuurid Projektijuhtimise koolitused keskastmejuhtidele, I moodul
17.02.2007 Tamro Eesti OÜ Ostulogistika teemaline koolitus Tamro Eesti OÜ töötajatele Kolga mõisas
22. - 23.12.2006 AS Plaadipunkt Stressijuhtimine
19.10.2006 Eesti Post AS Finantskursus Eesti Postile
12.06.2006 Tamro Eesti OÜ Stressijuhtimine
07. - 08.10.2006 AS Clik Juhi finantskursus
06. - 07.06.2006 Tamro Eesti OÜ Hea teenindaja - kas müüt või tegelikkus? Teeninduskoolitus Tamro Eesti OÜ töötajatele
01.06.2006 Fortum Elekter AS Seadusandluse teemaline koolitus Fortum Elekter spetsialistidele
17. - 18.10.2005 Eesti Maksu- ja Tolliamet Bilansikursus Maksu- ja Tolliameti sissenõudjatele
18. - 19.01.2005 Rahvusarhiiv Klienditeenindus


 


Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool