EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
Kirjandus Väliskaubanduseksperdi raamaturiiul Rahvusvahelise Kaubanduskoja publikatsioonid

Väliskaubandusalane kirjandus

27 aastat tagasi, 1987. aasta novembris korraldas tollane Eesti Majandusjuhtide Instituut kursuse "Välismajandustöö ettevõttes". Sellest kursusest sai alguse pidev väliskaubanduskoolitus Eestis. Sealt sai alguse ka väliskaubanduse ja ettevõtluskool EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS, mis käib oma 25. tegevusaastat. Tänaseni on EMI EWT väliskaubanduskoolituse põhidistsipliiniks Incoterms tarneklauslid. See on aluste alus, baasteadmine, millel põhineb kogu väliskaubanduse valdkonna professionaalne tundmine.

TRÜKIS/TOODE Hind
EMI EWT toimetised  
Tarneklauslid Incoterms 2010. Kasutajajuhis. Rahvusvahelise Kaubanduskoja siseriiklike ja rahvusvaheliste kaubandustingimuste kasutusreeglid (eesti keeles) 35.-
Tarneklauslid Incoterms 2000. Kasutajajuhis. Rahvusvahelise Kaubanduskoja ametlike reeglite tõlge (eesti keeles) 18.-
Tarneklauslid Incoterms 1990. Kasutajajuhis. Rahvusvahelise Kaubanduskoja normistik (eesti keeles) 8.-
Eelnimetatud kolme raamatu komplekt 61.-
ICC Publikatsioonid  
Incoterms 2010  
Transport and Incoterms 2010 GUIDE UUS! 49.-
Incoterms 2010 Questions & Answers 59.-
INCOTERMS in ICC Arbitral Awards 1990-20016
E-Chapter from ICC Arbitral Awards on Incoterms, 2015 Edition
39.-
ICC Guide to Incoterms 2010 65.-
Incoterms 2010 (inglise keeles) 40.-
Incoterms 2010 (inglise-soome) 75.-
Incoterms 2010 (inglise-vene) 58.50
Incoterns 2010 (inglise-prantsuse) 45.-
Incoterms 2010 seinakaart 7.50 (tükk)
Incoterms 2010 taskujuhend UUS!
3.- (tükk)
Incoterms 2010 lauajuhend UUS!
7.80 (tükk)
Incoterms 2010 lauamatt 11.- (tükk)
Incoterms 2000  
Incoterms 2000: Forum of Experts 45.-
ICC Guide to Incoterms 2000 42.50
Incoterms 2000 (inglise keeles) 22.50
Incoterms 2000 (inglise-soome) 45.-
Incoterms 2000 (prantsuse-inglise)
22.50
Incoterms 2000 (hispaania-inglise) 22.50
Incoterms 2000 (vene-inglise) 22.50
Incoterms 2000 seinakaart 7.- (tükk)
Incoterms 1990  
Guide to Incoterms 1990 20.-
Incoterms 1990 (vene-inglise) 15.-
Incoterms 1990 (inglise-prantsuse) 15.-
Incoterms 1990 (saksa-inglise) 15.-
Incoterms 1990 Questions and Answers 20.-

Hindadele lisandub käibemaks 9%. Kättetoimetamiskulu Eesti piires 3 EUR + km 20%

Incoterms® 2010 oskusteave siit

"Incoterms® 2010"!

Incoterms on Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) egiidi all koostatud ja publitseeritud rahvusvaheliste kaubandusreeglite kogu. Incoterms'i ajalugu on pikk. Esimene versioon ilmus 1936. aastal, eelviimane 2000. aastal ja käesolev kehtib 1. jaanuarist 2011. EMI EWT-s on õpetatud kolme Incoterms'i versiooni - 1980, 1990, 2000 ja nüüd neljandana Incoterms® 2010 kasutamist.
Olulise täiustumise tegi Incoterms läbi 1990. aasta versioonis. Standardiseeriti tarneklauslite nimesid, viimistleti reeglites peituvat süsteemi ja struktuuri jagades 13 tarneklauslit neli rühma. Liialduseta võib Incoterms 1990-t nimetada kaasaja parimaks kaubandusnormiks. Incoterms 2000 ei teinud suuri muudatusi ja kindlustas sellega veelgi eelmise versiooni saavutatud kõrgtaset.
Kogu Incoterms’i ajaloo jooksul on Rahvusvaheline Kaubanduskoda (ICC) hoidnud seda kooskõlas jooksva kaubandus-praktikaga. Sellepärast on ca iga kümne aasta järel koostatud uus Incoterms’i versioon. Seekord oli põhjenduse leidmine
raskem, sest Incoterms 2000 oli saavutanud tipptaseme ja üheks väheseks „uueks“ asjaoluks, mida Incoterms 2000 ei käsitlenud, olid terrorismist johtuvad turvaküsimused. Tegeliku töö käigus ei piirdutud loomulikult ainult turvaküsimustega
ja tulemuseks oli hulk muudatusi, mis leidsid koha lõppversioonis.

Tähtsuse järjekorras võiks esimesena nimetada:
  • kasutusala laiendamist siseriiklikele müügitehingutele. See on suur samm sõnastatud reeglite vastavusse viimisel tegeliku praktikaga. Vaatamata sellele, et mitmel maal kasutati Incoterms’i siseriiklikes müügitehingutes juba varem, Eestis isegi riigihangetes, oli Incoterms ikkagi ette nähtud rahvusvahelistes müügitehingutes kasutamiseks – kaup pidi liikuma üle riigipiiri(de)
  • Teisena võiks märkida muudatusi laevaveo (vetelveo) tarneklauslite osas – nende arvu vähendamist kuuelt neljale, koondamist omaette rühma, reelingu kui tarnekoha määraja kaotamist FOB, CFR ja CIF puhul, siirdemüügi võimaldamist jms.
  • Tähtis on tarneklauslite arvu vähendamine kolmeteistkümnelt üheteistkümnele. Seda, kas senise DAF, DES, DEQ ja DDU asemel kasutusele võetud DAT ja DAP ennast õigustavad ning üldtuntuse ja menukuse saavutavad, peab näitama lähitulevik.
  • Oluline muudatus on ka ülima tähelepanu juhtimine täpse tarnepunkti määramisele iga üksiku tarneklausli puhul.
  • Tähtsaks tuleb pidada ka seda, et Incoterms® 2010 juhib tähelepanu rahvusvahelises käibes eba(vähem)sobivatele tarneklauslitele: eelkõige EXW-le, aga ka DDP-le.
  • Hulgaliselt on redaktsioonilisi muudatusi, mis täpsustavad ja selgitavad tarneklauslite kasutuspõhimõtteid.
Kõik Incoterms’i versioonid alates Incoterms 1990 on eesti keeles avaldanud EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS. Samas õpetatakse Incoterms’i professionaalset kasutamist ning saadaval on ka Incoterms’i täistekstid inglise, soome, prantsuse jt keeltes.
Eestikeelse versiooni leiab EMI EWT väljaandest "Incoterms® 2010".  Trükis koosneb kahest osast: Incoterms 2010 kasutajajuhisest ja Incoterms® 2010 tõlkest. Kasutajajuhis on kirjutatud eesmärgiga teha Incoterms'i omandamine kergeks, avades selle süsteemi ja sisemist loogikat. Kasutajajuhis aitab paremini aru saada ka normidest endist. Samas on kasutajajuhises kirjapandu miinimummaht, mida professionaalne importöör peaks teadma peast.
Oleme veendunud, et Incoterms'i tundmine on eduka väliskaubanduse nurgakivi ja et Incoterms'i professionaalselt kasutamata on võimatu korralikku väliskaubandustehingut sõlmida.
Edukaid (välis)kaubandustehinguid!

Eestikeelne Incoterms® 2010" maksab 35 EUR + km 9%
Kättetoimetamise kulu Eesti piires 3 EUR + km 20%
Info ja tellimine +372 684 1250+372 684 1250 või ewt@emiewt.ee
 

Make Trade Simple - ICC tüüplepingud ja Incoterms

Make Trade Simple on Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) initsiatiiv – muuta juriidiliselt siduvate väliskaubanduslepingute sõlmimine lihtsaks. See baseerub ICC tüüplepingute ja Incoterms tarneklauslite kasutamisel.

Täiuslik komplekt Incoterms’i materjale, samuti kõik ICC tüüplepingud on väga soodsate hindadega müügil EMI EWT-s vt: Väliskaubanduseksperdi raamaturiiul

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool