EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Inimsuhete juhtimine projektitöös
Inimsuhete juhtimine projektitöös on väljakutse tulla toime keerulise juhtimiskeskonnaga.

Need, kes projektitöös loovad, teevad ja saavutavad on alati inimesed. Projektijuhi üks põhilisi kompetentsusi on oskus saavutada teise inimesega selline suhe, et temaga on projektgrupi liikmena meeldiv koostööd teha. Oskus pühendunud meeskonda luua, motiveerida ja lahendada inimsuhetega seotud igapäevaseid probleeme on projektitöös määrava tähtsusega. Praktika näitab, et inimsuhete juhtimine projektitöös on osutunud üsna keeruliseks katsumuseks. Kuulub ju kompetentsus juhtimise "pehme poole" valdkonda. See vajab põhiteadmisi ja oskusi hoopis teistelt aladelt kui projekti süsteemide mõistmine ja loomine. Siia kuuluvad aru saamine psüühikas toimuvast ja oskus neid protsesse juhtida nii iseendas kui ka suhtlemise kaudu teistes inimestes. Teada on rahvusvahelistest uuringutest (nt Daniel Goleman), et vaimsed, sotsiaalsed ja emotsionaalsed kompetentsused (SQ, EQ) on tipptasemel juhtide töösoorituse jaoks ligi kaks korda tähtsamad, kui puhtalt intellektuaalsed teadmised ja oskused (IQ).

Oma psüühika kaitseks arvatakse tihti, et konfliktide ja takistuste ilmnemisel on põhjus teise "halvas" loomusues. Professionaalsed  edukad projektijuhid teavad, et põhjusi on ainult üks - nende endi ebapiisav oskus suhestuda sellise inimesega. Edukal projektijuhil on professionaalsed oskused juhtida inimsuhteid ja tänu sellele on tal edukad alluvad ja edukad koostööpartnerid.
Inimsuhete juhtimise kompetentsus projekti proffessionaalseks juhtimiseks on õpitav.


Koolituse eesmärk:                                                                                                                           

Koolitusel arendatakse suhete ja koostöö juhtimise oskusi projektitöös.

 

Koolituse tulemusena on osalejad:

 • Saanud ülevaate olulistest protsessidest inimpsüühikas, seaduspärasustest inimestevahelistes suhetes
 • Mõistnud, kuidas proffessionaalselt mõjutada inimsuhteid projektitöös
 • Saanud ülevaate kommunikatsiooniprotsessi põhioskustest
 • Analüüsinud erinevaid suhtlemise ja juhtimise viise projektitöös

Koolituse sisu:

 • Projektijuhi olulised tegevused kavandatud tulemuse saavutamiseks
 • Missugused protsessid toimuvad inimpsüühikas?
 • Projektijuht kui liider
 • Projektijuhi kommunikatiivsed põhokompetentsused
 • Praktiline enesekehtestamine projektitöös

Õppetöö vorm/meetod:

 • Interaktiivsed lühiloengud
 • Rühmatööd ja aruteleud
 • Testid ja eneseanalüüs
 • Aktiivmeetodid, mis baseeruvad käitumise videotreeningute, NLP ja psühhodraama alustel

Koolitaja

Toomas Osvet, MBA
Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Inimsuhete juhtimine projektitöös
Kood API-2
Aeg 09.-10.06.11
Maht 2 päeva
Tavahind 300 EUR + km
Soodustus 45 EUR     
Tasuda 255 EUR + km
Koht Tammsaare Koolituskeskus
Koolitaja Toomas Osvet, MBA