EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Anu Virovere

Anu Virovere on psühholoog, suhtlemistreener ning staažikas koolitaja. EMI EWT-s on Anu koolitanud organisatsiooni juhtimise, enesekehtestamise, eetika ja meeskonnatöö teemadel. Anu on läbi viinud mitmeid meeskonnatöö alaseid sisekoolitusi.


Koolitusteemad:
 • Meeskonnatöö (koostööst meeskonnatööni)
 • Organisatsioonikäitumine
 • Strateegiline eestvedamine
 • Ärieetika
 • Juhtimiseetika
 • Väärtused organisatsioonis
 • Ärialane suhtlus
 • Turunduskommunikatsioon
 • Suhtlemine ja kõekunst
 • Kehtestamine ja enesemotivatsioon
Kuulmine erialaorganisatsioonidesse ja ühendustesse:
 • Eesti Naisüliõpilasseltsi vilistlane
 • Eesti Füüsikaseltsi asutajaliige
 • Eesti Eetikakoolitajate Liidu asutajaliige
 • MENSA Internationali liige
Haridus ja täiendkoolitus:
 • Doktorikraad majanduses (Tallinna Tehnikaülikool, 2015)
 • Magistrikraad füüsikas (TPÜ, 1992)
 • Täiendkoolitus "Supervisioon" (Tallinna Ülikool, 2007)
 • Andragoogika koolitus (Taani, 1993)
 • Suhtlemistreenerite täienduskoolitus, lõpetanud video-treeneri kvalifikatsiooniga (1992)
 • Prof. S.McFairland`i juhitud sotsiaalpsühholoogia-alane koolitusprogramm (California Ülikool, 1991)
Publikatsioonid:
 • Raamat "Organisatsioonikäitumine" (kaasautorid Jaana Liigand, Ruth Alas)
 • "Muutuvad kompetentsid 21. sajandil" (E-õppe uudiskiri, 2009)
 • Virovere A., Rihma M. (2008). Ethics Auditing and Confist Analysis as Management Tools. Tallinn University of Technology. Working Papers in Economics.
 • Virovere A., Kooskora M., Ennulo J. (2005). Developing on Awareness of and Teaching Business Etics in Emerging Societies – The Case of Estonia. Journal of Business Ethics Educatsion 2(1)
 • Virovere, A., Liigand, J. (2002). Pristise mudel: positiivne võim kahekordistab käivet. Director nr 9(16), november.
 • Virovere, A. (2002). IQ-st EQ-ni. Director nr 4


(Allikas: http://www.tallinnakonverentsid.ee/public/files/anu%20virovere.jpg)