EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Peeter Milvere

Peeter Milvere on Riigihangete Ameti õigusnõunik ning koolitab EMI EWT-s riigihankeõiguse teemal. Peeter viib koos Tiit Tammemägi´ga läbi järgmiseid koolitusi:

Riigihanked pakkujale - eduka osaleja 2x10 käsku
Riigihangete praktiline korraldamine
Riigihangete lihtmenetlus. Praktilisi soovitusi
Ettevõtja hankemenetluse osalisena


Koolitusteemad:

  • Riigihanke seadusandlus
  • Õiguskaitseabinõud riigihankemenetluses
  • Riigihanke lihtmenetluse vaidlustus- ja kohtukaasused

Tunnustus:

  • Haldusjuristide Ühenduse juhatuse liige
  • Eesti Juristide Liidu aukohtu esimees-kohtunik (2002-2005, 2005-2008, 2008-...)

 Haridus:

  • Magistrikraadile vastav kvalifikatsioon õigusteaduses (Tartu Riiklik Ülikool)

 Publikatsioonid:

  •  "Riigihangetega seotud vaidlustest ja nende lahendamisest" (Eesti Majanduse Teataja Nr 4, 2008)