EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Riigihanked pakkujale - eduka osaleja 2 x 10 käsku

Oktoobrikuu soodustus -500 kr!

Jahtuva majanduse tingimustes on suurenenud ettevõtjate huvi riigihangete vastu. Kasvanud nõudlust arvestades oleme täiustanud riigihanke pakkujatele, so äriühingutele suunatud riigihangete koolitust.
Koolitus koosneb kahest osast, mis moodustavad omaette terviku: 1) pakkuja tegevus hankemenetluse eelses situatsioonis
2) pakkuja hankemenetluse osalisena. Soovi korral saab mõlemat osa kuulata eraldi 

Sihtgrupp

Kõik isikud-ettevõtjad, kes pakuvad turul avalikule sektorile vajalikke kaupu, teenuseid, ehitustöid, ideelahendusi.
Koolitus sobib ka avaliku sektori riigihangete hankijatele, kes suurema professionaalsuse nimel soovivad vaadata riigihankele ka läbi pakkuja silmade

Kursuse eesmärk

 • Aidata ettevõtjatel edukalt osaleda riigihangete turul
 • Käsitades riigihankeid kui väga faktimahukat valdkonda protsessina, anda pakkujale kompaktne ülevaade:
  • riigihangete seadusest ja muutunud õigusruumist
  • riigihanke protsessist ja pakkuja tegevusest hankemenetluse eelses situatsioonis
  • kasutatavatest hankemenetlustest ja nende olulistest erisustest
  • pakkumuse koostamisest ja menetluses osalemisest alates pakkujate kvalifitseerimisest kuni hankelepingu sõlmimiseni
  • võimalikest õiguskaitseabinõudest 
 • Innustada pakkujaid osalema rahvusvahelisel avalike hangete turul

Kursuse sisu

 • Sissejuhatus. Ülevaade õigusallikatest ja abimaterjalidest.
 • Riigihangete seadus. Muutused õigusruumis ja terminoloogias, seaduse regulerimisala. Pakkuja ja hankija kui riigihanke subjektid. Riigihanke objektid ja piirmäärad, erandid
 • Riigihanke protsess ja selle etapid. Pakkuja tegevus hankemenetluse eelsel perioodil
 • Hanketeade ja hankedokumendid – pakkuja alusdokumendid pakkumuse koostamiseks. Pakkumuste vormistamine.
 • Kuidas pakkuja kasutab uut riigihangete registrit?
  Euroopa Liidu Teataja lisa TED
 • Päeva kokkuvõte. Tegevused ja tähtajad, mida pakkuja ei tohi unustada
  ehk eduka pakkuja esimesed 10 käsku
 • Hankemenetlused ja nende erisused. Avatud ja piiratud menetlus, võistlev dialoog, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetlus. Hanked alla piirmäära, kuidas pakkuja peaks ennast kaitsma
 • Pakkujate kvalifitseerimise tingimused 
 • Pakkumuste esitamine, avamine, vastavuse kontroll ja hindamine. Eduka pakkumuse väljaselgitamine. Pakkujate teavitamine
 • Lepingupõhimõtetest riigihankel
 • Kes aitab pakkujat, kui tema õigusi rikutakse? Vaidlustuste lahendamine uue Riigihangete seaduse kohaselt
 • Kursuse kokkuvõte ehk 2 x 10 eduka pakkuja käsku

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Arutelud
 • Rühmatööd 

Koolitajad

Tiit Tammemägi - EMI EWT juhataja; riigihangete, väliskaubanduse, Incotermsi, ekspedeerimise koolitaja
Koolitaja tutvustus


Peeter Milvere, RHA
õigusnõunik
Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

R Riigihanked pakkujale - eduka osaleja 2 x 10 käsku
Kood RK2-7
Aeg 00.00.00 - 00.00.00
Maht 2 p
Hind 4400+km
Asukoht Tammsaare Koolituskeskus