EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Juhi finantskursus - suhteanalüüs, investeeringud ja strateegia

Oktoobrikuu soodustus -600 kr!

Sihtgrupp

Juhid, juhatuse ja nõukogu liikmed, finantsjuhid ja pearaamatupidajad.

Kursuse eesmärk

 • õppida finantsaruannetest välja lugema kogu tõde ehk saama enam infot kui esmapilgul näha,
 • osata selle info alusel näha ettevõtte arengut homsest kaugemale,
 • mõista pika-ajalise kavandamise eripärasid

Kursuse sisu

 • Põhilised finantsaruanded ja nende omavahelised seosed
 • Ülevaade erineva tähendusega suhtenäitajatest (maksevõime, kapitali struktuuri, rentaabluse, tegevus-, rahavoogude ja omakapitali suhtarvud)
 • … nende süsteemidest (Du Pont, Altmann, Mereste)
 • Olulisemate näitajate tähendus, tagapõhi, kasutusvaldkonnad ja -ulatused
 • Olulisemate näitajate omavahelised seosed ja mõjurid
 • Eesti keskmised näitajad eri tegevusharude kohta
 • Reaalsete ettevõtete finantsaruannete analüüs
 • Pikaajalise kavandamise iseärasused
 • Investeeringute tasuvuse hindamise meetodeid (tasuvusaeg, NPV, IRR)
 • Raha ajaväärtuse põhimõtted
 • Rahastamine. Kapitali hinna kujunemine
 • Praktilisi laenuarvutusi
 • Rahavoo plaani olemus ja äriplaani ülesehitus
 • Balanced Scorecard ja selle kasutamine juhtimistegevuses
 • Vastutuskeskused. Mõjutatavad ja mittemõjutatavad kulud. Arvestuslikud sisehinnad

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Diskussioonid, kus teooria on seostatud näidetega tegelikust elust
 • Praktilised laenuarvutused
 • Finants- ja juhtimisarvestuse „graafiline tunnetamine“

Koolitaja: Margus Tinits, Ph.D., EMI EWT lektor, vandevaudiitor
Koolitaja tutvustus

 

 

Päev
Kellaaeg
 
1. päev 09.45-10.00 Saabumiskohv
  10.00 - 11.30 Saame tuttavaks.
Bilanss: Varad = Kohustused + omakapital
  11.45 - 13.15 Bilansi analüüs (dünaamika, maksevõime, kapitali struktuur)
Tulud - kulud = kasum
  13.15-14.00 Lõuna
  14.00 - 15.30

Kasumite liigid (bruto-, äri- ja puhaskasum, EBIT, jne.)
Tulude, kulude ja kasumitega seotud suhted (rentaablused, tootlikkused, käibed)

  15.45 - 17.15 Rahavood äritegevusest, investeeringutest ja finantseerimisest.
Rahavoogude suhtarvud
2. päev 09.00 - 10.30 Suhteanalüüsil põhinevad näitajate süsteemid (Altmann’i, Du Pont’i, Mereste jt. mudelid)
  10.45 - 12.15 Investeeringute analüüs. Raha ajaväärtuse kontseptsioon
  12.15-13.00 Lõuna
  13.00 - 14.30 Rahastamine. Kapitali hind (WACC). Omakapitali suhtarvud. EVA.
  14.45 - 16.15

Laenuarvutused. Rahavoo plaan. Äriplaan.
Strateegia tõlkimine arvudeks
Missioon, visioon ja eesmärgid – mõõdetavad juhtimisvahendid?!
Balanced Scorecard (Tasakaalustatud tulemuskaart, - mõõdikute süsteem)

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

B. Juhi finantskursus - suhteanalüüs, investeeringud ja strateegia
Kood BF2-43
Aeg 00.00.00 - 00.00.00
Maht 2 p
Hind 6500+km
Asukoht Tammsaare Koolituskeskus