EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Loov probleemilahendus ja innovatsioon I, sissejuhatus TRIZ-i

Sihtgrupp

Kursus kõigile, kes vajavad loovust ja uusi lahendusi ettevõtluses, organisatsiooni ja iseenda rutiini kütkeist vabastamiseks. Ettevõtjad, arendusjuhid, muudatuste eestvedajad, innovatsioonide algatajad ja läbiviijad.

Kursuse eesmärk

 • loovate ideede leidmine äriedu saavutamiseks
 • innovatsioonide edukas rakendamine organisatsioonis
 • iseenda loovvõimete tundmaõppimine
 • probleemides võimaluste nägemine, tehnilise ja ärilise loovuse seostamine
 • võimalikud muutused oma suhtumistes ja hoiakutes
 • loova tegevuse harjutamise kaudu meistriks
 • TRIZ-i tutvustus

Kursuse sisu

 • Muudatused ja uuendused. Milliseid innovaatilisi lahendusi vajab Eesti, minu organisatsioon ja mina ise?
 • Kaksikkomando harjutus. Ideede genereerija ja eksperdi rollide ühitamine
 • Loovad probleemilahendused - inspiratsioon kujutlusvõimest ja loodusest. Ideede jalutuskäik loova partneriga
 • Loova mõtlemise tehnikate roll uute ärilahenduste väljaarendamisel. Analoogiate kasutamine ja varjatud seoste avastamine
 • Organisatsiooni vajadustele vastava loova mõtlemise tehnika valik morfoloogilise analüüsi abil
 • Milline innovaator ma olen? Abivahendid eneseanalüüsiks
 • Vastuseis uuendustele - kuidas seda vältida ja ületada?
 • Süstemaatiline lähenemine uute tehniliste ideede otsingule: TRIZ metoodika tutvustus.
 • Uuendusprotsessi juhtimine. Innovaatilise liidri ja loovisikute koostöö
 • Innovaatilise meeskonna komplekteerimise mäng - parimatele auhinnad
 • Kuidas saada leiutajaks?
 • TRIZ igapäevaelus ja majanduslikus innovatsioonis
 • TRIZi-i agressiivõpe maailmas - Korea Samsung Engineering kogemus.

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivne loeng
 • Rühmatöö
 • Arutelu
 • Kaasuste lahendamine ja harjutused
 • Eneseanalüüsi küsimustikud
 • Meeskondlikud loovusmängud

Koolitajad

prof. Tiit Elenurm ja prof. Tiit Tiidemann
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Loov probleemilahendus ja innovatsioon I, sissejuhatus TRIZ-i
Kood ALI-1
Aeg Tellimisel
Maht 1 päev
Hind 450 EUR +km
Koht Tammsaare Koolituskeskus
Koolitajad Tiit Elenurm
Tiit Tiidemann