EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Riigihanke pakkuja hankemenetluse eelses situatsioonis

Ühepäevane koolitus, esimene päev (moodul) koolitusest "Riigihanked pakkujale - eduka osaleja 2 x 10 käsku"  Sobib neile, kes soovivad oma hangetealaseid teadmisi-oskusi täiendada etapiviisi või kelle ajaressurss ei luba 2-päevasel koolitusel osaleda

Sihtgrupp

Kõik isikud-ettevõtjad, kes pakuvad turul avalikule sektorile vajalikke kaupu, teenuseid, ehitustöid, ideelahendusi. Koolitus sobib ka avaliku sektori riigihangete hankijatele, kes suurema professionaalsuse nimel soovivad vaadata riigihankele ka läbi pakkuja silmade

Kursuse eesmärk

 • Aidata ettevõtjatel edukalt osaleda riigihangete turul
 • Käsitades riigihankeid kui väga faktimahukat valdkonda protsessina, anda pakkujale kompaktne ülevaade:
  • uuest riigihangete seadusest ja muutunud õigusruumist
  • riigihangete protsessist ja pakkuja tegevusest hankemenetluse eelses situatsioonis
  • riigihangete registri kasutamisest 
 • Innustada pakkujaid süvenema riigihangete spetsiifika nüanssidesse

Kursuse sisu

 • Sissejuhatus. Ülevaade õigusallikatest ja abimaterjalidest.
 • Uus riigihanke seadus. Muutused õigusruumis ja terminoloogias, seaduse regulerimisala. Pakkuja ja hankija kui riigihanke subjektid. Riigihanke objektid ja piirmäärad, erandid
 • Riigihanke protsess ja selle etapid. Pakkuja tegevus hankemenetluse-eelsel perioodil
 • Hanketeade ja hankedokumendid – pakkuja alusdokumendid pakkumuse koostamiseks. Pakkumuste vormistamine.
 • Kuidas pakkuja kasutab uut riigihangete registrit?
  Euroopa Liidu Teataja lisa TED
 • Õppuse kokkuvõte Tegevused ja tähtajad, mida pakkuja ei tohi unustada
  ehk eduka pakkuja esimesed 10 käsku

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Arutelud
 • Rühmatööd 

Koolitajad

Tiit Tammemägi - EMI EWT juhataja; riigihangete, väliskaubanduse, Incotermsi, ekspedeerimise koolitaja
Koolitaja tutvustus

Tiit Saluäär - Riigihangete Register

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

R Riigihanke pakkuja hankemenetluse eelses situatsioonis
Kood RK21-2
Aeg 00.00.00 - 00.00.00
Maht 1 p
Hind 2600+km
Asukoht Sütiste 21, audit 242