EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Võlausaldaja huvide kaitse kohustuse rikkumise korral. Kohtupraktika

Sihtrühm

Spetsialistid, kes tegelevad lepinguküsimuste lahendamisega nii era- kui avalikus sektoris

Kursuse eesmärk

 • Saada kiire ja süsteemne ülevaade võlasuhte olemusest ja tekkimise alustest
 • Käsitleda lepingu sõlmimisega seonduvaid küsimusi
 • Analüüsida vigu lepingute sõlmimisel ja täitmisel
 • Pakkuda lahendusi, kui lepingupartner ei ole oma kohustust nõuetekohaselt täitnud

Kursuse sisu

 • Võlasuhte olemus ja tekkimise alused
 • Leping, lepinguvabadus, lepingu sõlmimine. Kohtu õigus kujundada ja muuta võlasuhet
 • Isikud käibes, esindus. Lepingu vorm, tühisus ja tühistatavus
 • Lepingu täitmine
 • Täitmise nõuetekohasus, alternatiivtäitmine, rahaliste kohustuste täitmine. Intress võlasuhtes.
 • Valikuvõimalused erinevate kohustuste täitmisel
 • Kohustuse rikkumise tagajärjed.
 • Täitmise takistused. Rikkumise vabandatavus. Võlausaldaja õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral
 • Lepingust taganemine ja ülesütlemine

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed lühiloengud
 • Arutelud ja diskussioonid

Lektor: Aase Sammelselg, MSc, Harju Maakohtu kohtunik

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Võlausaldaja huvide kaitse kohustuse rikkumise korral. Kohtupraktika
Kood CLÕK-4
Aeg 00.00.00 - 00.00.00
Maht 1 p
Hind 2500+km
Asukoht Sütiste 21, audit 242