EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Eksport-importlepingute koostamine. EL redaktsioon

20 aastat väliskaubanduskoolitust Eestis! 
"Make Trade Simple!" - väliskaubandus lihtsaks!

Sihtgrupp

 • Firmajuhid, turundus-, ekspordi- ja ostujuhid,
 • speditöörid-ekspedeerijad, logistikud,
 • juristid, pangatöötajad, tollimaaklerid -
 • kõik, kes igapäevatöös peavad läbirääkimisi, valmistavad ette ja sõlmivad eksport-importlepinguid,
 • täidavad sõlmitud lepinguid või kontrollivad nende lepingute täitmist.

Kursuse eesmärk                             

 • Avada eksporttehingu olemus ja sisu - tegelikult on eksporttehing mitme erineva lepingu seotis, kus dirigendiks on müügileping!
 • Muuta keeruline lihtsaks tuues  välja tehingumehhanismis valitsevad loogilised seosed
 • Omandada rahvusvaheliste müügilepingute koostamise tehnika kasutades Incoterms’i, Viini konventsiooni ja teisi rahvusvahelisi õigusasllikaid ning Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) tüüp-kaubamüügilepingut

Kursuse sisu

 • EL liikmestaatus ja kahestunud väliskaubandus
 • Klassikaline eksport-import vs EL sisekäive ja -soetused
 • Väliskaubandusoperatsioonid, osalised, nende rollid ja muutunud suhted
 • Õigusallikad: Lex Mercatoria ja kaubandustavad, Viini konventsioon rahvusvahelistest kaubamüügilepingutest
 • Lepingute sõlmimine oferdi - aktsepti e pakkumuse - nõustumuse vormis
 • Eksport-importlepingute koostamise põhimõtted
 • Kuidas kasutada Incoterms 2000 tarnekausleid?
 • Millist makseviisi valida?
 • Vaidluste lahendamine
 • Make Trade Simple e kuidas kasutada ICC tüüp-kaubamüügilepingut

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Kaasuste arutelud
 • Rühmatöö: lepinguprojekti koostamine ICC tüüplepingu vormi kasutades

Lektor: Tiit Tammemägi, Ph.D., EMI EWT juhataja, Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC)  kaubandustavade ja -õiguse komisjoni liige

Päev
Kellaaeg
 
Neljapäev, 31. jaanuar
09.45 -10.00
 Saabumiskohv
  10.00 - 11.30
EL liikme staatus ja kannapööre Eesti väliskaubanduse ideoloogias ning poliitikas. Kahestunud väliskaubandus: eksport ja import vs ühen­duste sisekäive ja -soetused. Muutused väliskaubandusoperatsioonide sisus. Põhi- ja tugioperatsioonid väliskaubandustehingus
  11.45 - 13.15
Väliskaubandusoperatsioonide osalised ja nende muutunud rollid ning kohustused.
  13.15 -14.00 Lõuna
  14.00 - 15.30
Õigusallikad eksport-importlepingute sõlmimiseks. Lex Mercatoria, Viini konventsioon rahvusvahelistest kaubamüügilepingutest, võlaõigusseadus, selle rakendusseadus ja väliskaubandustehingud
  15.45 - 17.15
EL institutsioonid ja õigussüsteem
Reede, 01. veebruar
09.00 - 10.30
Eksport-importlepingute sõlmimise põhimõtted. Eksporttehing, kui erinevate lepingute seotis. Tehingu dokumendirohkus ja selle vähendamise võimalused. Incotermsi tarneklauslite kasutamine. Maksevormid ja -viisid
Vaidluste lahendamine
  10.45 - 12.15

EL-s kõige levinum lepingute sõlmimise viis – väliskaubanduslepingute sõlmimine oferti (pakkumuse) ja aktsepti (nõustumuse) vormis 

  12.15-13.00 Lõuna
  13.00 - 14.30
Eksport-importlepingute sisu ja ICC tüüp-kaubamüügilepingu praktiline kasutamine. E-lepingud väliskaubanduses
  14.45 - 16.15
Rühmatöö lepingu koostamiseks
Rühmatööde arutelu ja õppuse kokkuvõtted
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

C. Eksport-importlepingute koostamine.
Kood CX-42
Aeg 00.00.00 - 00.00.00
Maht 2p
Hind 3900+km
Asukoht Sütiste 21