EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Koolitaja koolitus

Sihtgrupp

Koolitustööga seotud: mentorid, spetsialistid, tegev- arendus-, personali- ja koolitusjuhid. Koolitus kõigile, kes korraldavad või viivad läbi täiskasvanute õpet, eelkõige neile kelle ülesandeks on põhitöö kõrval teha oma ettevõttes sisekoolitust. Korraldada uute töötajate väljaõpet, luua uusi koolitusi.

Kursuse eesmärk

 • osata püstitada koolituse eesmärke ja analüüsida koolitusvajadust
 • osata mõista õpiprotsessi ja lähtuda sellest koolituse korraldamisel
 • teadvustada õppijate individuaalseid erinevusi
 • tunnetada oma tugevusi ja nõrkusi koolitajana
 • teada saada, kuidas mõõta koolituse tulemuslikkust
 • õppeprotsessi tulemuslikumaks muutmine läbi tehniliste vahendite
 • muuta esitlus efektiivsemaks

Kursuse sisu

 • Koolitaja 5 võtmeküsimust
 • Koolituse eesmärkide püstitus
 • Koolituse ajaline planeerimine, koolituskava koostamine
 • Sobiva õppemeetodi valik: loeng, diskussioon, rühmatöö, case study, rollimängud, kodutöö
 • Erinevad tunnetus- ja õppimisviisid
 • Erinevad õpetamisvõtted, nende rakendamine
 • Koolitusprotsessi dünaamika
 • Osavõtjate häälestamine
 • Koolitaja isiksuse mõju
 • Ootused koolitaja suhtes
 • Koolitaja enesehäälestus
 • Kogemuste ümbermõtestamise võtted
 • Eeltöö koolitusest osavõtjatega
 • Koolitusruumi valik ja ettevalmistamine
 • Õppeprotsessi aktiviseerimine lihtsa õppefilmi loomise abil
 • Videolõikude kasutamine PowerPoint presentatsioonides
 • Slaidide,  animatsioonide tehnikad, projektsioonivahendid ja meetodid

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed lühiloengud
 • Diskussioonid ja arutelud
 • Praktilised harjutused

Koolitaja

Kristel Rannamees
Koolitaja tutvustus
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga):