EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Varakasutuslepingud kohalikes omavalitsustes


Kohaliku omavalitsuse (KOV) ja selle allüksuste juhid, spetsialistid, juristid – kõik, kel on lahendada KOVi varaga seonduvaid lepinguküsimusi.

Kursuse eesmärk

 • Leida lahendusi olukordadele, kus KOVi suhtes on rikutud lepingut või kus lepingupartner ei ole oma kohustust KOVi ees nõuetekohaselt täitnud
 • Tuua välja probleemid üüri- ja rendilepingutes, samuti olulised erinevused eluruumide üürimisel ja muu vara üürimisel

Kursuse sisu

 • Üüri ja rendileping, nende kasutusalad
 • Lepingupoolte põhiõigused ja -kohustused
 • Eluruumi üürilepingu õigusliku regulatsiooni eripära
 • Lepingu kestus ja lõppemine ning lepingu pikenemine
 • Korralise ja erakorralise ülesütlemise alused ning üüritud asja tagastamine
 • Varakasutustasu (üür, rent) ja kõrvalkulud
 • Maksete määramise ja muutmise alused, maksmise kord, maksete vaidlustamise alused
 • Üürileandja pandiõigus
 • Vara haldamise (valitsemise) alused: mittetulundusühing, korteriühistu, hooneühistu, seltsing, valitseja

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed lühiloengud
 • Arutelud ja diskussioonid

Koolitaja

Aase Sammelselg, MA - Harju Maakohtu kohtunik

Päev
Kellaaeg
 
 Neljapäev, 18. oktoober 2007 10.00-11.30 Võlasuhte iseloom, subjektid
Omand ja asjaõiguslikud kasutussuhted
  11.45-13.15 Üüri- ja rendileping.
Lepingu kestus ja lõppemine. Kasutusalad, poolte põhiõigused ja -kohustused, eluruumi üürilepingu õigusliku regulatsiooni eripära.
Lepingu pikenemine, korralise ja erakorralise ülesütlemise alused; üüritud asja tagastamine.
  13.15-14.00 Lõuna
  14.00-15.30

Varakasutustasu (üür, rent) ja kõrvalkulud.
Maksete määramise ja muutmise alused, maksmise kord, maksete vaidlustamise alused, üürileandja pandiõigus.

  15.45-17.15 Vara haldamise (valitsemise) alused: mittetulundusühing, korteriühistu, hooneühistu, seltsing, valitseja.

 

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Varakasutuslepingud kohalikes omavalitsustes
Kood CL-49
Aeg 00.00.00 - 00.00.00
Maht 1 p
Hind 1900+km
Asukoht Sütiste 21, audit 242