EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Enesejuhtimine ja isiksuslik areng

Sihtgrupp

Juhid ja spetsialistid, kes pingelise igapäevatöö kõrval tahavad paremini teadvustada ja suunata oma isksuslikku arengut

Kursuse eesmärk

 • Oma potentsiaali teadvustamine, suurem selgus arenguvõimalustes
 • Uute harjumuste ja mõtteviisi rakendamine
 • Eneseanalüüsi kaasaegsete vahendite tundmaõppimine

Kursuse sisu

 • Enesejuhtimine - mis ja milleks?
 • Enesejuhtimise maatriks
 • Uskumuste mõju käitumisele
 • Proaktiivsus - reaktiivsus analüüs
 • Kaotajateta suhtlemine
 • Igapäevane enesejuhtimine - oma ajakasutuse analüüs
 • Eesmärkide seadmise erinevad tehnoloogiad. Soovide kaardistamine
 • Enesejuhtimistehnikad
 • Tasakaalustatud areng, eluratta suurendamine
 • Positiivsuse mõjujõud – müüt või reaalsus

Õppetöö vorm/meetod

 • Lühiloengud
 • Arutelud
 • Töö väikestes gruppides
 • Paarisharjutused

Koolitajad

Vaike Leola, MA, psühholoog, NLP praktik
Koolitaja tutvustus

Anu Virovere MSc
Koolitaja tutvustus

Kristel Rannamees MA
Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Enesejuhtimine ja isiksuslik areng
Kood AEJ-4
Aeg Tellimisel
Maht 1 päev
Normaalhind 4800+km
Soodustus  
Tasuda 4800+km
Koht Tammsaare Koolituskeskus
Koolitajad Vaike Leola MA, Anu Virovere MSc, Kristel Rannamees, MA