EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Psühholoogilised mõjutegurid müügis ja teeninduses

Tulemuslik motiveerimine ei ole lihtne piitsa ja prääniku jagamine. Juhtidel on vaja pidevalt oma töötajaid enesemotiveerimisel aidata, aga kõigepealt iseennast motiveerituna hoida.

Kursuse eesmärk

 • anda teoreetilised baasteadmised psühholoogilistest mõjuteguritest müügi- ja teenindusprotsessis
 • täiendada oma oskuste “seljakotti” müüja/teenindaja rollis
 • saavutada suurem kindlus ja selgus kaotajateta suhtlemisel klientidega
 • harjutada edule viivaid tehnikaid

Kursuse sisu

 • Miks kaotatakse klient?
 • Esmamulje tähtsus müügis ja teeninduses
 • Teenindaja erinevad rollid ja rolliootused
 • Erinevad suhtlusmeetodid
 • Erinevad klientide tüübid ja nende kaardistamine
 • Raske kliendi vajadused – kuidas näha kliendi jutu taha?
 • Kliendipoolne manipulatsioon ja sellega toimetulek
 • Kaebused ja konfliktid
 • Teenindusstandardid – kas ja miks?
 • Nõustumise saavutamise psühholoogilised printsiibid
 • Lähtepositsiooni määratlemine ja isiklike käitumismustrite kaardistamine
 • Vastastikkuse ja kohustumise printsiibid suhtlemisel
 • Grupi osa ja sarnasuse mõju müügi- ja teenindusprotsessis
 • Meeldivus mõjutusvahendina
 • Aupaklikkuse ja kuulekuse karid
 • Defitsiidi mõtteviisi kasutusvõimalused
 • Oskus tabada olulist

Õppetöö vorm/meetod

 • Lühiloengud
 • Avatud arutelu
 • Töö väikestes gruppides
 • Videoharjutused

Koolitajad

Kristel Rannamees MA

Vaike Leola MA

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Psühholoogilised mõjutegurid müügis ja teeninduses
Kood AMT-5
Aeg 08.10.07 - 09.10.07
Maht 2 p
Hind 4600+km
Asukoht Sütiste 21, audit 242