EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Keelud ja piirangud ekspordil-impordil. Tolliseminar
See on neljas moodul ekspordikaasuste seminar-töötubade sarjast. Samas on see moodul iseseisev tervik, milles võib osaleda kogu sarjas osalemata.

Suurem osa Eesti väliskaubanduse mahust on seotud EL siseste tarnete ja soetustega. Seepärast on enamikul väliskaubanduses osalejatel tollikogemus väike. Ent tolliküsimused tulevad päevakorda kui tehinguid tuleb teha partneriga kolmandast riigist. Ning probleeme jagub. Praktilisi juhtumeid on piisavalt, millest õppida lahendades kaasusi seminar-töötoa vormis ehk õppida teiste vigadest!

Sihtgrupp
Väliskaubanduse osalised: deklarandid, eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

Eesmärk

  • Tuua välja ja aidata vältida levinud eksimusi tolliklaarimisel
  • Aidata orienteeruda erinevates tollinõuetes
  • Anda ülevaade küsimustest, mida toll jooksvalt tähtsustab
Koolituse sisu. 
Käsitletakse valdkonda, milles eksportööril-importööril on raske orienteeruda, mis on dünaamiline ja muutub keerukuse kasvu suunas. Kõne all on:
  • Embargod ja sanktsioonid ning strateegiline kaup - keelud ja piirangud, sisse-ja väljaveo nõuded
  • Veterinaar-ja fütosanitaarkontrolli nõuded tolli vormistusel
  • Erinõuded ja tolli tegevus jäätmete, kemikaalide, osoonikihti kahandavate ainete ja intellektuaalse omandiga seotud kauba puhul. CE vastavusmärgistus
Koolitajad
  • Piret Tinkus, EMTA tollikontrolli tehnoloogia juhtivspetsialist
  • Aleksander Miksjuk EMTA tollipoliitika rakendamise talituse peaspetsialist
  • Lauri Aasmann EMTA tollipoliitika rakendamise talituse peaspetsialist
Õppetöö vorm/meetod
Seminar-töötuba praktiliste kaasuste lahendamisega vaheldumisi interaktiivse loenguga.

Ekspordikaasuste seminar-töötubade sarja teiste koollituste teemad:
Kõigil seminaridel arutatakse kõnealuse valdkonna kaasusi ja käsitatakse kaitseabinõusid.
Seminar-töötubasid viivad läbi valdkonna tippspetsialistid. Osavõtjatelt oodatakse aktiivset kaasalöömist.

Ühe seminari hind 170 EUR + km 20%
Tellides ja tasudes korraga kogu seminaride sarja eest (7 seminari) on hind 875 EUR + km 20%
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Keelud ja piirangud ekspordil-impordil. Tolliseminar
Kood EKT-3
Aeg 1. märts 2019
Maht 6 akadeemilist tundi
Koolitajad Piret Tinkus, Aleksander Miksjuk ja Lauri Aasmann
Hind 170 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)