EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Incoterms® - profikursus. Kuidas kasutada tarneklausleid, mis on muutunud senistes klauslites?

Sihtgrupp

Logistikud, eksportöörid-importöörid, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid - kõik need, kes on Incoterms 2000  kasutamisega hästi kursis ja kes soovivad kiiresti süüvida Incoterms® 2010 uuendustesse, probleemidesse ja võimalustesse iga üksiku tarneklausli lõikes

Kursuse eesmärk

 • Anda koondülevaade Incoterms® 2010 muudatustest
 • Anda detailne ülevaade uutest ja säilinud tarneklauslitest. Kuidas uute tarneklauslitega (DAP ja DAT) ärajäänud tarneklausleid asendada
 • Omandada Incoterms® 2010 kaasnevad võimalused
 • Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile
 • Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu kaasuste lahendamisega rühmatöö vormis

Kursuse sisu       

 • Incoterms 2010® muudatused. Muutused kasutusalas, ülesehituses, rõhuasetustes, terminoloogias
 • Incotermsi kasutusalad väliskaubanduses, logistikas ja ekspedeerimises
 • Tarneklauslite ülevaade koos praktiliste kasutussoovitustega
 • Kindlustuskohustusest. Veosekindlustusklauslid
 • Tarneklauslid EL sisekäibes ja siseriiklikes tehingutes
 • Rühmatöö
 • Tüüpilistest kasutusvigadest
 • Kursuse lõpetamine

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivne loeng
 • Rühmatöö, kaasuste lahendamine
 • Arutelu

Täiendav jaotusmaterjal

Incoterms 2010 raamat eesti keeles

Koolituse läbinutele väljastame tõendi!

Koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena!
Küsi pakkumist: ewt@emiewt.ee või tel: 684 1250

Koolitaja

Tiit Tammemägi,PhD - Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -praktika Komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja
Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Incoterms® 2010 - profikursus. Kuidas kasutada uusi tarneklausleid, mis on muutunud senistes klauslites?
Kood EI2010PRO-11
Aeg 20. detsember 2016
Maht 1 päev
(8 akadeemilist tundi kontaktõppena)
Hind 225 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Tiit Tammemägi, PhD
Õppekava-
rühm
Ärindus ja haldus