EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Juht ja aasta aruanne – midagi enamat kui kinnitav allkiri

 

Sihtgrupp ja suunitlus

  Juhile suunatud süsteemne ülevaade majandusaasta  aruande koostamisest, esitamisest ja sisust ning juhi rollist selles.
  Käsitletakse nii 2015. aasta aruannetele rakendatavat reeglistikku kui juba vastuvõetud ja 2016. aastal kehtima hakkavaid olulisi raamatupidamise seaduse muudatusi.
  Ühtlasi luuakse piltlik ja süsteemne arusaam bilansist, kasumiaruannetest ja rahavoogudest (kasum on, aga kuhu kadus raha), tehakse kodusemaks olulisemad finantsterminid ja näidatakse, kuidas aruande alusel saab hinnata, kas ettevõte ka 2-3 aasta pärast elus on.
  Tavapärasest, numbritel põhinevast finantskoolitusest täiesti erinev – graafilisel esitusviisil, süsteemsusel ja tervel mõistusel põhinev originaalse metoodikaga koolitus

Originaalsele metoodikale ehitatud koolituspäeva käigus käsitletavad valdkonnad:

 • Majandusaasta aruanne ja seadusandlus
 • Raamatupidamise aastaaruanne
 • Bilanss kui kogu finantsarvestuse ja -aruandluse süda
 • Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus
 • Rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil)
 • Omakapitali muutuste aruanne
 • Tegevusaruanne ja ühingujuhtimise aruanne
 • Majandusaasta aruanne kui hädavajalik infoallikas juhile
 • Juhi, raamatupidaja ja audiitori rollid ja vastutus
 • Sõltumatu vandeaudiitori arvamuse (järeldusotsuse) tähendus
 • Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise protseduurid

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Diskussioonid, kus teooria on seostatud praktikaga
 • Finantsarvestuse „graafiline tunnetamine“  
Koolitaja: Margus Tinits, Ph.D., EMI EWT lektor, vandeaudiitor

Koolitaja tutvustus

    

   Päev
   Kellaaeg
    

   8.45 Saabumiskohv
     9.00 - 10.30 Saame tuttavaks.
   Majandusaasta aruanne ja seadusandlus.
   Majandusaasta aruande otstarve, sisu ja peamised komponendid.
   Raamatupidamise olulisemad muudatused 2016.

   Raamatupidamise aastaaruanne.
   Bilanss, kui kogu finantsarvestuse ja -aruandluse süda.
     10.30 - 10.45
   Kohvipaus
     10.45 - 12.15
   Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus läbi graafilise esitusviisi
   Majandustehingud ja bilanss
   Omakapitali ülesehitus ja sisu
   Bilansi ja kasumiaruande vahelised seosed. Tulud - kulud = kasum.
     12.15 - 13.00
   Lõuna

   13.00 - 14.30 Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus.
   Rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil)
    
   14.30 - 14.45
   Kohvipaus.
     14.45 - 16.15 Omakapitali muutuste aruanne.
   Raamatupidamisaruande lisad.

   Tegevusaruanne ja ühingujuhtimise aruanne.
   Bilansi tähtsaimad suhted ja proportsioonid.
   Majandusaasta aruanne kui hädavajalik infoallikas juhile.
   Juhi, raamatupidaja ja audiitori rollid ja vastutus.
   Sõltumatu vandeaudiitori arvamuse  (järeldusotsuse) tähendus.
   Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise protseduurid.

    

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Juht ja aasta aruanne - midagi enamat kui allkiri
Kood BFJ-1
Aeg 21.01.2016
Maht 1 päev
Hind 190 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Margus Tinits, Ph.D