EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Arve ei ole laekunud? Suhtlemine võlgnikega

Eesmärk

 • Tõsta enesekindlust võlgade sissenõudmise teemaliste telefonivestluste pidamiseks
 • Teadvustada olulised kompetentsid, mis on vajalikud edukaks võlgade sissenõudmise tööks
 • Õppida võlateemalist telefonivestlust planeerima, ette valmistama ning ennast võlajutu lainele häälestama
 • Õppida vestlust struktueeritult ja eesmärgistatult läbi viima, jättes endast kliendile enesekindla, viisaka, järjekindla ning organisteeritud mulje
 • Õppida võlgnike tüüpiliste viivitamistaktikate edukat käsitlemist
 • Otsida lahendusi praktilistele võlaolukordadele
 • Harjutada võlgade sissenõudmiste vestlust läbi viima, seejärel analüüsida kogu vestluse protsessi
 • Luua endale arenguülesanded professionaalse võlatöö arendamiseks ja kinnistamiseks

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud kliendihalduritele, müügiinimestele, raamatupidajatele, müügiassistentidele jt töötajatele, kelle üheks ülesandeks on oma klientidelt võlgade kättesaamine, kasutades selleks peamiselt telefoni ja lisaks ka e-kirjavahetust.

Koolituse sisu

 • Eduka võlgade sissenõudja funktsionaalsed, koostöö ja isiklikud kompetentsid
 • Ettevalmistumine võlateemaliseks kõneluseks ja enesehäälestamine, kõne kaks peaeesmärki
 • Mida peab võlgnik minu ja minu ettevõtte suhtes tundma
 • Võla sissenõudmise telefonivestluse ülesehitus
 • Vokaalsete ja verbaalsete suhtlemisvahendite kasutamine võlatöös
 • Küsimuste efektiivne kasutamine
 • Vaikuse kasutamise tehnikad, aktiivne kuulamine
 • Enesekindluse väljanäitamine oma kõneluses
 • Enesekehtestamise võtted ja nende praktiline kasutamine
 • Kokkuleppele jõudmine, lubaduste kinnitamine
 • E-kirjade kasutamine võlatöö osana
 • Tasumisest kõrvalehiilimise tüüpsituatsioonid ja nendega hakkama saamine

Õppetöö vorm/meetodid

 • Lühiloengud, arutelud, kogemuste vahetamine
 • Praktiliste ülesannete ja situatsioonide lahendamine
 • Võlavestluste harjutamine - videotagasisidega rollimängud
 • Eneseanalüüs ja arengukava loomine

Koolitaja

Anti Radik

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Arve ei ole laekunud? Suhtlemine võlgnikega
Kood ASV-1
Aeg
Maht 1 päev
Hind 190 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja  Anti Radik