EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Juhi finantskursus-aruannete analüüs, investeeringud, rahastamine

Tagasiside osalejatelt:

"...olen väga tänulik väga huvitavate ja sisukate loengute eest!..."

"...väga hea üldpilt..."

"...väga põhjalik..."

"...maksumus okei..."


Kui muidu omandatakse samas mahus teadmised minimaalselt 1,5 kuuga, siis tänu Marguse lähenemisele ja koolituse ülesehitusele, saavad osalejad vajalikud teadmised vaid 2 päevaga.

Sihtgrupp

Juhid, juhatuse ja nõukogu liikmed, finantsjuhid ja pearaamatupidajad

Kursuse eesmärk

 • õppida finantsaruannetest välja lugema kogu tõde ehk saama enam infot kui esmapilgul näha,
 • osata selle info alusel näha ettevõtte arengut homsest kaugemale,
 • mõista pika-ajalise kavandamise eripärasid

Kursuse sisu

 • Bilanss, selle loogika, sisu ja ülesehitus
 • Bilansi analüüs (dünaamika, lühi- ja pikaajaline maksevõime, kapitali struktuur, WACC)
 • Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus
 • Kasumite liigid (bruto-, äri- ja puhaskasum, EBIT, EBITDA, EVA jne)
 • Tulude, kulude ja kasumiga seotud suhted (rentaablused, tootlikkused, käibed)
 • Rahavood äritegevusest, investeeringutest ja finantseerimisest.  Rahavoogude suhtarvud
 • Põhilised finantsaruanded ja nende omavahelised seosed
 • Suhteanalüüsil põhinevad näitajate süsteemid (Du Ponti, Altmanni, Mereste, BCS jt mudelid)
 • Näiteid tegelikust elust
 • Investeeringute analüüs. Raha ajaväärtuse kontseptsioon
 • Laenuarvutused (põhiosa ja intressid, annuiteedid, liising, faktooring)
 • Omakapitali ja aktsiate suhtarvud
 • Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid (lähtudes netovarast ja firmaväärtusest, oodatavatest kasumitest, diskonteeritud rahavoogudest jne, kiirhinnangud ja rusikareeglid)

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Diskussioonid, kus teooria on seostatud näidetega tegelikust elust
 • Praktilised laenuarvutused
 • Finants- ja juhtimisarvestuse „graafiline tunnetamine“
Juhi finantskursus - aruannete analüüs, investeeringud ja rahastamine on üks moodul 3-osalisest finantskursusest. Teiste moodulite toimumisajad:
Kuluarvestus ja eelarvestamine, toimub 28.-29.november 2018
Bilanss ja raamatupidamine toimub 15.-16. jaanuar 2019
Terviklikuma pildi loomiseks, soovitamine osaleda kindlasti kõikidel moodulitel.

Korraga kolmele finantskoolitusele registreerudes ja tasudes kehtib hinnasoodustus 20%!

Koolitaja: Margus Tinits, Ph.D, EMI EWT lektor, vandeaudiitorKoolitaja tutvustus

 

 

Päev
Kellaaeg
 
1. päev 09.45-10.00 Saabumiskohv
  10.00 - 11.30 Saame tuttavaks.
Bilanss, selle loogika, sisu ja ülesehitus
  11.45 - 13.15 Bilansi analüüs (dünaamika, lühi- ja pikaajaline maksevõime, kapitali struktuur, WACC) 
  13.15-14.00 Lõuna
  14.00 - 15.30

Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus.
Kasumite liigid (bruto-, äri- ja puhaskasum, EBIT, RBITDA, EVA jne)
Tulude, kulude ja kasumitega seotud suhted (rentaablused, tootlikkused, käibed)

  15.45 - 17.15 Rahavood äritegevusest, investeeringutest ja finantseerimisest.
Rahavoogude suhtarvud
2. päev 09.00 - 10.30 Pro-forma aruanded.
Suhteanalüüsil põhinevad näitajate süsteemid (Altmann’i, Du Pont’i, Mereste jt. mudelid)
  10.45 - 12.15 Näiteid tegelikust elust. Investeeringute analüüs. 
  12.15-13.00 Lõuna
  13.00 - 14.30 Investeeringud ja kapital kogu äritegevuse süsteemis. Investeeringute analüüs. Raha ajaväärtuse kontseptsioon 
  14.45 - 16.15 Laenuarvutused (põhiosa ja intressid, annuiteedid, liisingtehingud, faktooringud).
Omakapital ja aktsiate suhtarvud.

Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid (lähtudes netovarast ja firmaväärtusest, oodatavatest kasumitest, diskonteeritud rahavoogudest jne, kiirhinnangud ja rusikareeglid.
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Juhi finantskursus - aruannete analüüs, investeeringud ja rahastamine
Kood BF2-64
Aeg

19.-20. veebruar 2019

Maht 2 päeva
(16 akadeemilist tundi kontaktõppena)
Hind 390 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Margus Tinits, PhD