EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Teabepäev muudatustest Riigihangete seaduses
06. mail kuulutas Vabariigi President välja Riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse, mis põhiosas rakendub 1. juulist 2010.

Seadusemuudatus johtus Riigihangete õiguskaitsemeetmete direktiivist 2007/66/EÜ, mille kohaslt pidi  Eesti oma riigihangete seadusandluse direktiiviga harmoniseerima 20. detsembriks 2009.

Lisaks direktiivi harmoniseerimisele olid seaduse muutmise eesmärkideks:
1) ümber korraldada riigihangete järelevalve ja nõustamise üksuste funktsioonid;
2) täpsustada kehtiva RHSi sätteid, muuta regulatsioon selgemaks ja lahendada seaduse rakendamisel ilmnenud praktilised probleemid

Neid eesmärke järgides on kehtivasse riigihangete seadusesse tehtud päris arvukalt olulisi muudatusi, mida teabepäeval ka käsitatakse
Üritus algab Tammsaare koolituskeskuses kell 10.00 ja kestab kella 13.15 -ni

Koolitajad


Tiit Tammemägi - EMI EWT juhataja; riigihangete, väliskaubanduse, Incotermsi, ekspedeerimise koolitaja
Koolitaja tutvustus


Peeter Milvere, RHA
õigusnõunik
Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Teabepäev muudatustest Riigihangete seaduses
Kood RS-3
Aeg Neljapäev 08.07.10, 10.00-13.15

Maht
Tavahind 1200+km
Soodustus
Tasuda 1200+km
Koht Tammsaare Koolituskeskus, Arukuse Tuba (Tammsaare tee 47)
Koolitajad Tiit Tammemägi, PhD
Peeter Milvere