EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Riigihanked pakkujale - eduka osaleja 2 x 10 käsku

Jahtuva majanduse tingimustes on suurenenud ettevõtjate huvi riigihangete vastu. Kasvanud nõudlust arvestades oleme täiustanud riigihanke pakkujatele, so äriühingutele suunatud riigihangete koolitust.
Koolitus koosneb kahest osast, mis moodustavad omaette terviku: 1) pakkuja tegevus hankemenetluse eelses situatsioonis
2) pakkuja hankemenetluse osalisena. Soovi korral saab mõlemat osa kuulata eraldi 

Sihtgrupp

Kõik isikud-ettevõtjad, kes pakuvad turul avalikule sektorile vajalikke kaupu, teenuseid, ehitustöid, ideelahendusi.
Koolitus sobib ka avaliku sektori riigihangete hankijatele, kes suurema professionaalsuse nimel soovivad vaadata riigihankele ka läbi pakkuja silmade

Kursuse eesmärk

 • Aidata ettevõtjatel edukalt osaleda riigihangete turul
 • Käsitades riigihankeid kui väga faktimahukat valdkonda protsessina, anda pakkujale kompaktne ülevaade:
  • riigihangete seadusest ja muutunud õigusruumist
  • riigihanke protsessist ja pakkuja tegevusest hankemenetluse eelses situatsioonis
  • kasutatavatest hankemenetlustest ja nende olulistest erisustest
  • pakkumuse koostamisest ja menetluses osalemisest alates pakkujate kvalifitseerimisest kuni hankelepingu sõlmimiseni
  • võimalikest õiguskaitseabinõudest 
 • Innustada pakkujaid osalema rahvusvahelisel avalike hangete turul

Kursuse sisu

 • Sissejuhatus. Ülevaade õigusallikatest ja abimaterjalidest.
 • Riigihangete seadus ja viimased seaduse muudatused. Pakkuja ja hankija kui riigihanke subjektid. Riigihanke objektid ja piirmäärad, erandid
 • Riigihanke protsess ja selle etapid. Pakkuja tegevus hankemenetluse eelsel perioodil
 • Hanketeade ja hankedokumendid – pakkuja alusdokumendid pakkumuse koostamiseks. Pakkumuste vormistamine.
 • E-riigihangete keskkond
 • Päeva kokkuvõte. Tegevused ja tähtajad, mida pakkuja ei tohi unustada
  ehk eduka pakkuja esimesed 10 käsku
 • Hankemenetlused ja nende erisused. Avatud ja piiratud menetlus, võistlev dialoog, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetlus. Hanked alla piirmäära, kuidas pakkuja peaks ennast kaitsma
 • Pakkujate kvalifitseerimise tingimused 
 • Pakkumuste esitamine, avamine, vastavuse kontroll ja hindamine. Eduka pakkumuse väljaselgitamine. Pakkujate teavitamine
 • Lepingupõhimõtetest riigihankel
 • Kes aitab pakkujat, kui tema õigusi rikutakse? Vaidlustuste lahendamine uue Riigihangete seaduse kohaselt
 • Kursuse kokkuvõte ehk 2 x 10 eduka pakkuja käsku

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Arutelud
 • Rühmatööd 

Koolitajad

Tiit Tammemägi - EMI EWT juhataja; riigihangete, väliskaubanduse, Incotermsi, ekspedeerimise koolitaja
Koolitaja tutvustus


Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Riigihanked pakkujale - eduka osaleja 2 x 10 käsku
Kood RK2-10
Aeg 24.-25.05.2011

Maht 2 päeva
Tavahind 280 EUR + km
Soodustus 30 EUR         
Tasuda 250 EUR + km
Koht Tammsaare Koolituskeskus, Arukuse tuba (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Tiit Tammemägi, PhD