EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Riigihangete praktiline korraldamine

Sihtgrupp

 • Riigihangete korraldajad avalikus sektoris ja võrguettevõtetes, eelkõige asjade ostjad ja teenuste tellijad
 • Pakkujad, kes soovivad süüvida riigihangete korraldusreeglitesse
 • Oodatud on ka need, kes on äsja alustanud riigihangete vallas  

Kursuse eesmärk

 • Anda kompaktne ja süsteemne ülevaade riigihangete seadusest ning seaduses toimunud muudatustest
 • Avada olulisi muutusi riigihangete korraldamise protsessis
 • Täiustada praktiliste ülesannete käigus hankedokumentide koostamise, pakkujate kvalifitseerimise ja pakkumuste hindamise oskusi
 • Tutvuda riigihangete e-keskkonnaga
 • Avada hankelepingute sõlmimise küsimusi võlaõigusseadusega seonduvalt
 • Tutvuda vaidlustuste lahendamise korraga

Kursuse sisu

 • Riigihangete seadus ja riigihanke protsess
  • Viimased seaduse muudatused
  • Seaduse subjektid ja objektid, reguleerimsialad, maksumuse piirmäärad, erandid.
  • Mida peab korraldaja igal juhul arvestama?
 • Riigihanke protsess ja selle etapid. Hankija tegevused hankemenetluse-eelsel perioodil
 • Hanketeade ja hankedokumendid – riigihanke alusdokumendid pakkumuste koostamiseks
 • Riigihangete e-keskkond
 • Hankemenetlused ja nende erisused.
  • Avatud ja piiratud menetlus,
  • võistlev dialoog, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus ja
  • väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetlus.
  • Hanked alla piirmäära ja lihtmenetlus 
 • Pakkujate kvalifitseerimine ja kõrvaldamine. Kvalifitseerimise tingimused
 • Pakkumuste esitamine, avamine, vastavuse kontroll ja hindamine
  • Eduka pakkumuse väljaselgitamine
  • Pakkujate teavitamine 
 • Lepingipõhimõtetest riigihangetel. Lepingu sõlmimine pakkumuse -nõustumuse vormis.
  • Soovitusi rahvusvahelise hankelepingute koostamisel. Tarneklauslid Incoterms 2010
 • Õiguskaitse abinõud. Hankevaidluste lahendamine riigihangete seaduses. Ülevaade vaidlustuste- ja kohtupraktikast.
  • Kas hankija saab vähendada vaidlustusi riigihankel?

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Rühmatöö
 • Arutelu

Koolitajad

Tiit Tammemägi - EMI EWT juhataja; riigihangete, väliskaubanduse, Incotermsi, ekspedeerimise koolitaja
Koolitaja tutvustusRegistreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Riigihangete praktiline korraldamine
Kood RH-51
Aeg  01.-02.11.2011
Maht 2 päeva
Tavahind 250 EUR + km
Soodustus 30 EUR 
Tasuda 220 EUR + km
Koht Tammsaare Koolituskeskus, Arukuse Tuba (Tammsaare tee 47)
Koolitajad Tiit Tammemägi, PhD