EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Ettevõtja hankemenetluse osalisena

Ühepäevane koolitus, teine päev (moodul) kursusest "Riigihanked pakkujale - eduka osaleja 2 x 10 käsku"  Sobib neile, kes soovivad oma hangetealaseid teadmisi-oskusi täiendada ja on varem läbinud koolituse "Riigihanke pakkuja hankemenetluse eelses situatsioonis"  või "Riigihanked - eduka pakkuja 10 käsku" 

Sihtgrupp

Kõik isikud-ettevõtjad, kes pakuvad turul avalikule sektorile vajalikke kaupu, teenuseid, ehitustöid ideelahendusi. Koolitus sobib ka avaliku sektori riigihangete hankijatele, kes suurema professionaalsuse nimel soovivad vaadata riigihankele ka läbi pakkuja silmade

Kursuse eesmärk

 • Aidata ettevõtjatel edukalt osaleda riigihangete turul
 • Käsitades riigihankeid kui väga faktimahukat valdkonda protsessina, anda pakkujale kompaktne ülevaade:  
  • kasutatavatest hankemenetlustest ja nende olulistest erisustest
  • pakkumuse koostamisest ja menetluses osalemisest alates pakkujate kvalifitseerimisest kuni hankelepingu sõlmimiseni
  • õiguskaitse abinõudest 
 • Innustada pakkujaid osalema rahvusvahelisel avalike hangete turul

Kursuse sisu

 • Sissejuhatus. Ülevaade õigusallikatest ja abimaterjalidest.
 • Hankemenetlused ja nende erisused. Avatud ja piiratud menetlus, võistlev dialoog, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetlus. Hanked alla piirmäära, kuidas pakkuja peaks ennast kaitsma
 • Pakkujate kvalifitseerimine
 • Pakkumuste esitamine, avamine, vastavuse kontroll ja hindamine. Eduka pakkumuse väljaselgitamine. Pakkujate teavitamine
 • Lepingupõhimõtetest riigihankel
 • Kes aitab pakkujat, kui tema õigusi rikutakse? Vaidlustuste lahendamine uue Riigihangete seaduse kohaselt
 • Kursuse kokkuvõte ehk 2 x 10 eduka pakkuja käsku

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Arutelud
 • Rühmatööd 

Koolitajad

Tiit Tammemägi - EMI EWT juhataja; riigihangete, väliskaubanduse, Incotermsi, ekspedeerimise koolitaja
Koolitaja tutvustus 

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Ettevõtja hankemenetluse osalisena
Kood RK22-3
Aeg 25.05.2011
Maht 1 päev
Tavahind 165 EUR + km
Soodustus 18 EUR            
Tasuda 147 EUR + km
Koht Tammsaare Koolituskeskus, Arukuse tuba (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Tiit Tammemägi, PhD