EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Riigihanked - eduka pakkuja 10 käsku

Sihtgrupp

Pakkujad, kes on oma töös seotud riigihangetega.

Kursuse eesmärk

 • Saada kiire ja süsteemne ülevaade uuest riigihangete seadusest ja õiguskaitse abinõudest
 • Saada kiire ja süsteemne ülevaade hankemenetlusest

Kursuse sisu

 • Uus riigihangete seadus.
  • Muutused õigusruumis ja terminoloogias.
  • Seaduse subjektid ja objektid, reguleerimsialad, maksumuse piirmäärad.
 • Millest peab hankija lähtuma hankedokumente koostades ja hankemenetlust korraldades? Tegevused ja tähtajad, mida pakkuja ei tohi unustada.
 • Kes aitab pakkujat, kui tema õiguseid rikutakse?Hankevaidluste lahendamien uues riigihangete seaduses.
 • Eduka pakkuja 10 käsku

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Arutelu

Koolitajad

Tiit Tammemägi - EMI EWT juhataja; riigihangete, väliskaubanduse, Incotermsi, ekspedeerimise koolitaja
Koolitaja tutvustus


Peeter Milvere - RHA õigusnõunik
Koolitaja tutvustus

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

R.Riigihanked - eduka pakkuja 10 käsku
Kood RK-26
Aeg 00.00.00 - 00.00.00
Maht 1 p
Hind
Asukoht Sütiste 21, audit 242