EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
ICC Eesti seminar - Riigihanked pakkujale: tark õpib teiste vigadest
ICC Eesti ja ICC liikmesfirma Advokaadibüroo SORAINEN korraldavad 29.aprillil koolituse "Riigihanked pakkujale: tark õpib teiste vigadest"

Eesmärgiks on aidata pakkujatel vältida tüüpilisi vigu hankeprotsessis. Läbivaks jooneks on kohtu- ja riigihangete vaidlustuskomisjoni lahendite kasutamine ehk Tark õpib teiste vigadest!

Käsitlemisele tulevad järgmised teemad:
  • Avasõnad, Tiit Tammemägi, ICC Eesti peasekretär

ICC Eesti liikmeskonnas on koondunud väga tugev kompetents riigihangete vallas. Esineja tutvustab kuidas on kavas seda kompetentsi ettevõtjatele jagada.

  • Ülevaade pakkuja õiguskaitseabinõudest. Vaidlustusmenetlus. Mida pakkujad valesti teevad ja mida võiks teha paremini, Veiko Vaske

Veiko Vaske on tegutsenud riigihangete alal 2003. aastast ja on üks Eesti juhtivaid riigihangete õiguse eksperte. Aastatel 2003-2007 töötas ta Rahandusministeeriumis, kus tegeles peamiselt Eesti riigihangete õiguse ja poliitika kujundamisega. Veiko Vaske on 2007. aastal jõustunud riigihangete seaduse eelnõu põhiautor. Ta on olnud kauaaegne riigihangete vaidlustus-komisjoni liige.

  • Kvalifitseerimisega seotud probleemid, Kadri Härginen

Pakkujate kvalifitseerimine või mittekvalifitseerimine on küsimus, mis tekitab riigihangete praktikas pidevalt probleeme. Ettekandes õpetatakse kohtukaasuste najal, kuidas kvalifitseerimise küsimustega paremini toime tulla.

Kadri Härginen on teinud akadeemilist uurimustööd riigihangete alal, keskendudes bakalaureusetöös raamlepingute regulatsioonile ning magistritöös riigihankelt kõrvaldamise alustele, rõhuga maksu ja maksete võla tõttu kõrvaldamisele. Doktoriõpingute raames uurib Kadri kõrvaldamise aluste õiguslikku olemust riigihankeõiguses.

  • Põhjendamatult madalad pakkumused, Triin Väljaots

Ei ole harvad juhtumid, kui keegi pakkujatest teeb põhjendamatult madala pakkumuse ja hankija jätab sellele adekvaatselt reageerimata. Mis oleks nendel juhtudel abiks, selgitab lektor samuti kohtukaasuste näiteid kasutades.

Triin Väljaots on teinud akadeemilist uurimistööd võlaõiguse ja riigihangete alal. Tema magistritöö keskendus põhjendamatult madalatele pakkumustele Euroopas ja Eestis.

  • Kokkuvõtted, küsimused, tagasiside

 

Seminar toimub 29. aprillil kell 10.00-14.00 ICC Eesti büroos, Tammsaare Ärikeskuses, aadressil A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn


Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

ICC Eesti seminar - Riigihanked pakkujale: tark õpib teiste vigadesr
Kood ICC Eesti seminar
Aeg 29.04.2014
Kestvus 0,5 päeva
Hind 95 EUR + km 20%
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)