EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Pädevuskursus eksportöörile-importöörile, logistikule-ekspedeerijale
Sellel kursusel ei ole professionaalse väliskaubanduskoolituse vallas Eestis analoogi. Kursus on rohkem kui 20-aastase arendustöö käesoleva hetke optimaalne väljund. Väliskaubandus on väga spetsiifiline teadmiste- ja erioskuste-mahukas valdkond, kus orienteeruda ja professionaalselt tegutseda aitab valdkonnas valitsevate seoste ja süsteemi mõistmine ning valdamine.

Oskus näha tervikpilti, teada, kuidas asjad omavahel seotud on, muudab ka võimaliku rutiinse igapäevatöö hoopis viljakamaks ja huvitavamaks. Loomulikult saab iga väliskaubanduses osaleja seda tervikpilti ise arendada ja luua, ent see võtab aega. Siin tuleb appi asjakohane koolitus.

Pädevuskursuse väärtust tõstab kasutatav metoodika. Väliskaubandusmaailma seoseid lahatakse protsessipõhiselt. Läbivalt on kasutusel tehingupõhine lähenemine. Palju on praktilisi harjutusi ja kaasuste lahendamist. Kursust väärtustavad ka osalised ise, kes esindades väliskaubanduse sidusvaldkondi: eksporti-importi, speditsiooni, logistikat, on igapäevatöös kliendid- partnerid. See asjaolu tõstab oluliselt koolituse efekti.

Kogu kursuse läbinu saab Eesti Majandusjuhtide Ettevõtluskooli / ICC Eesti pädevusdiplomi ning tõendi 14 EAP (364 AT) teenimise kohta.

Osaleda võib ka üksikute õppuste kaupa vastavalt konkreetsele vajadusele ja võimalustele!

Sihtgrupp:

Ekspordi- ja ostujuhid, ekspedeerijad ja logistikud, juristid, eksportöörid-importöörid, finantsistid-raamatupidajad. Igal kursusel on osalenud ka firmajuhid ise

Toimumise aeg:

Kursus algab 11.veebruar 2013 ning kestab kuni 19.juunini. Kolme-nelja nädala tagant on kaks õppepäeva loengute, rühmatööde ja arvestustega. Lahendada tuleb koduseid ülesandeid.

Kogu kursuse osalejal tuleb koostada ja kaitsta lõputöö. Kursus lõpeb lõputöö kaitsmisega.

Hind:

Pädevuskursuse hind on 1480 EUR + km 20%. See katab mahuka jaotusmaterjali kuid ei kata olmekulusid väljasõiduõppusel. Hind kehtib kogu maksumuse tasumisel enne kursuse algust.

Tasuda võib ka mitmes osas. Kursuse kogumaksumus on tasumisel:
           kahes osas   1520 EUR + km
           kolmes osas 1560 EUR + km
           kuues osas   1630 EUR + km

Kursuse sisu:

Kursusel osalejad, olgu nad ekspedeerijad, logistikud või eksportöörid-importöörid, tegutsevad väliskaubanduse maailmas. Seetõttu on kursuse eesmärk süvendada osaliste professionaalsust avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevaid seosed.

Kursuse läbiv temaatika on EL liikmestaatus, muutunud väliskaubandus-, õigus- ja maksukeskkond, maailmakriis ning sellest johtuvad muudatused ettevõtte väliskaubandustegevuses. Loomulikult leiab kogu kursuse jooksul käsitamist 1. jaanuarist 2011 rakendunud Incoterms® 2010 ning sellest johtuvad probleemid ja võimalused.

Programmi ülesehitus baseerub tehingupõhisel loogikal. Väliskaubandusoperatsioone, osaliste vahelisi sidemeid ja suhteid, lepinguid, kaubadokumente käsitatakse võlaõigusseaduse ja rahvusvaheliste kaubandustavade põhimõtetest lähtudes. Paralleelselt tehinguloogikaga on kasutusel protsessipõhine käsitlusviis, seda eelkõige tarneahela puhul.

Õppevorm:

Loengud, rühmatööd, arutelud, kodused ülesanded ja lõputöö.

Koolitaja

Tiit Tammemägi - EMI EWT juhataja; riigihangete, väliskaubanduse, Incotermsi, ekspedeerimise koolitaja
Koolitaja tutvustus

Kursuse kava

1. õppus
1. moodul
Muutunud väliskaubandusruum ja selle osalised.
Õigusallikad eksport-importlepingute sõlmimisel.
  11. veebruar 2013
EL liikmestaatus ja kannapööre Eesti väliskaubanduse ideoloogias ning poliitikas. Kahestunud väliskaubandus: eksport ja import vs ühenduste sisekäive ja –soetused. Väliskaubandus¬operatsioonid, muutused osalistes, nende rollides ja suhetes. Rahvusvahelised kommertsvaidlused
 2. moodul ICC tüüpkaubamüügilepingu kasutamine
  12. veebruar 2013
EL õigusruum ja õigusallikad eksport-importlepingute sõlmimiseks. Lepingute sõlmimine oferdi ja aktsepti vormis. Eksport-importlepingute sõlmimise põhimõtted ja sisu. ICC kaubamüügi näidislepingu ülesehitus ja praktiline kasutamine
 2. õppus  3. moodul Incoterms 2010
  12. märts 2013
Incoterms 2010 - asendamatu tööriist väliskaubanduses ja logistikas. Incotermsi kasutamine ELs. Incotermsi võimalused perfektse müügilepingu koostamisel. Incoterms ja logistika. Tarneklauslite põhiiseloomustus. Millist tarneklauslit kasutada. Mis on Combiterms? Incoterms vs Combiterms
 4. moodul Akreditiiv, inkasso, välisarveldused
  13. märts 2013
Valuutad ja valuutariskid. Euro ja SDR. Rahvusvahelised arveldused. Eksport-importlepingute maksetingimused ja -vormid. Avatud arve, dokumendiinkasso.Dokumendiakreditiiv. Uued akreditiivi reeglid. Vekslid. Pangagarantiid.
 3. õppus  5. moodul Kaubadokumendid väliskaubanduses
  03. aprill 2013
Väliskaubandustehingud ja kaubadokumendid. Dokumendinõuded EL sisekäibes. SAD ja INTRASTAT. Standard-dokumendid ja nende roll tehingu täideviimisel. MIda tuleks teada erinevaid veodokumente kasutades. Waybill vs Bill of Lading. E-kauabndus. FIATA dokumendid ja vormid. "Dokumendiootamatused" eksport-importtehingutes, kuidas käituda? Rahvusvahelisest petturlusest.
 6. moodul Veoleping. Kindlustus
  04. aprill 2013
Kindlustuse põhimõtted. Vedaja vastutuse ja veosekindlustus. Speditsioon ja Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni ELEA üldtingimused. Rahvusvaheline Autakaubaveo Konventsioon CMR.
 4. õppus  7. moodul Väljasõiduõppus Muuga sadamas
  29. aprill 2013
Õppekäik Muuga sadamasse. Logistika kaasaegses sadamas.
   8. moodul Logistika ja ekspedeerimine
  30. aprill 2013 Logistika põhimõtted ja ekspedeerimine. Ekspedeerimine kui olulisim väliskaubanduse tugioperatsioon. Veoliigid.
 5. õppus  9. moodul Kommertsläbirääkimised lepingute sõlmimiseks
  22. mai 2013
Loengud kommertsläbirääkimiste tehnikast ja psühholoogilistest aspektidest. Rühmatöö lepinguprojektide koostamiseks.
   10. moodul Läbirääkimised  lepingu sõlmimiseks
  23. mai 2013
Läbirääkimised lepingu sõlmimiseks – videotreening, tulemuste analüüs.
 6. õppus  11. moodul
Toll ja maksustamine. Kaks väliskaubandust 
  18. juuni 2013
Kaks väliskaubandust – klassikaline eksport/import ja EL sisekäive. Euroopa ühenduse ja Eesti tollitariifistik. Tollikäsitlusviisid ja kauba import. Maksud. Käibemaksuseadus EL sisekäibes
  12. moodul Lõputööde kaitsmine
  19. juuni 2013 Lõputööde kaitsmine

 

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Pädevuskursus eksportöörile-importöörile, logistikule-ekspedeerijale
Kood EPL-8
Aeg 11.veebruar - 19.juuni 2013
Maht 12 päeva
Hind 1480 EUR + km 
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Tiit Tammemägi, PhD