EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Pädevuskursus eksportöörile-importöörile, logistikule-ekspedeerijale, VI õppus
Sellel kursusel ei ole professionaalse väliskaubanduskoolituse vallas Eestis analoogi. Kursus on rohkem kui 20-aastase arendustöö käesoleva hetke optimaalne väljund. Väliskaubandus on väga spetsiifiline teadmiste- ja erioskuste-mahukas valdkond, kus orienteeruda ja professionaalselt tegutseda aitab valdkonnas valitsevate seoste ja süsteemi mõistmine ning valdamine.

Oskus näha tervikpilti, teada, kuidas asjad omavahel seotud on, muudab ka võimaliku rutiinse igapäevatöö hoopis viljakamaks ja huvitavamaks. Loomulikult saab iga väliskaubanduses osaleja seda tervikpilti ise arendada ja luua, ent see võtab aega. Siin tuleb appi asjakohane koolitus.

Pädevuskursuse väärtust tõstab kasutatav metoodika. Väliskaubandusmaailma seoseid lahatakse protsessipõhiselt. Läbivalt on kasutusel tehingupõhine lähenemine. Palju on praktilisi harjutusi ja kaasuste lahendamist. Kursust väärtustavad ka osalised ise, kes esindades väliskaubanduse sidusvaldkondi: eksporti-importi, speditsiooni, logistikat, on igapäevatöös kliendid- partnerid. See asjaolu tõstab oluliselt koolituse efekti.

Kogu kursuse läbinu saab Eesti Majandusjuhtide Ettevõtluskooli / Eesti Väliskaubanduse Liidu pädevusdiplomi ning tõendi 14 EAP (364 AT) teenimise kohta.

Osaleda võib ka üksikute õppuste kaupa vastavalt konkreetsele vajadusele ja võimalustele!

Sihtgrupp:

Ekspordi- ja ostujuhid, ekspedeerijad ja logistikud, juristid, eksportöörid-importöörid, finantsistid-raamatupidajad. Igal kursusel on osalenud ka firmajuhid ise

Toimumise aeg:

Kursus algab 09. veebruar 2011 ning kestab 17. juunini 2011.a. Kord kuus on kaks õppepäeva loengute, rühmatööde ja arvestustega. Lahendada tuleb koduseid ülesandeid.

Kogu kursuse osalejal tuleb koostada ja kaitsta lõputöö. Kursus lõpeb 17. juunil lõputöö kaitsmisega.

Hind:

Pädevuskursuse soodushind on 1265 EUR (19792,95 EEK) + km 20% (normaalhind 1390 EUR + km). See katab mahuka jaotusmaterjali kuid ei kata olmekulusid väljasõiduõppusel. Hind kehtib kogu maksumuse tasumisel enne kursuse algust.

Tasuda võib ka mitmes osas. Kursuse kogumaksumus on tasumisel:
           kahes osas   1300 EUR (20340,58 EEK) + km
           kolmes osas 1341 EUR (20982,09 EEK) + km
           kuues osas   1418 EUR (22186,88 EEK) + km

Kursuse sisu:

Kursusel osalejad, olgu nad ekspedeerijad, logistikud või eksportöörid-importöörid, tegutsevad väliskaubanduse maailmas. Seetõttu on kursuse eesmärk süvendada osaliste professionaalsust avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevaid seosed.

Kursuse läbiv temaatika on EL liikmestaatus, muutunud väliskaubandus-, õigus- ja maksukeskkond, maailmakriis ning sellest johtuvad muudatused ettevõtte väliskaubandustegevuses. Loomulikult leiab kogu kursuse jooksul käsitamist 1. jaanuarist 2011 rakendunud Incoterms® 2010 ning sellest johtuvad probleemid ja võimalused.

Programmi ülesehitus baseerub tehingupõhisel loogikal. Väliskaubandusoperatsioone, osaliste vahelisi sidemeid ja suhteid, lepinguid, kaubadokumente käsitatakse võlaõigusseaduse ja rahvusvaheliste kaubandustavade põhimõtetest lähtudes. Paralleelselt tehinguloogikaga on kasutusel protsessipõhine käsitlusviis, seda eelkõige tarneahela puhul.

Õppevorm:

Loengud, rühmatööd, arutelud, kodused ülesanded ja lõputöö.

Koolitaja

Tiit Tammemägi - EMI EWT juhataja; riigihangete, väliskaubanduse, Incotermsi, ekspedeerimise koolitaja
Koolitaja tutvustus

Kursuse kava

1. õppus
1. moodul
Muutunud väliskaubandusruum
   09.02.2011 EL liikmestaatus ja muutunud väliskaubandusruum. Väliskaubandus­operatsioonid, muutused osalistes, nende rollides ja suhetes. Logistika (speditsiooni) eriline koht väliskaubanduses
 2. moodul Eksport-importlepingud
   10.02.2011 EL õigusruum ja õigusallikad eksport-importlepingute sõlmimiseks. Lepingute sõlmimine oferdi ja aktsepti vormis. Eksport-importlepingute sõlmimise põhimõtted ja sisu. ICC kaubamüügi näidislepingu ülesehitus ja praktiline kasutamine
 2. õppus  3. moodul Incoterms 2010
   28.02.2011 Incoterms 2010 - asendamatu tööriist väliskaubanduses ja logistikas. Incotermsi kasutamine ELs. Incotermsi võimalused perfektse müügilepingu koostamisel. Incoterms ja logistika. Tarneklauslite põhiiseloomustus. Millist tarneklauslit kasutada. Mis on Combiterms? Incoterms vs Combiterms
 4. moodul Akreditiiv, inkasso, välisarveldused
   01.03.2011 Valuutad ja valuutariskid. Euro ja SDR. Rahvusvahelised arveldused. Eksport-importlepingute maksetingimused ja -vormid. Avatud arve, dokumendiinkasso.Dokumendiakreditiiv. Uued akreditiivi reeglid. Vekslid. Pangagarantiid.
 3. õppus  5. moodul Kaubadokumendid väliskaubanduses
   16.03.2011 Väliskaubandustehingud ja kaubadokumendid. Dokumendinõuded EL sisekäibes. SAD ja INTRASTAT. Standard-dokumendid ja nende roll tehingu täideviimisel. MIda tuleks teada erinevaid veodokumente kasutades. Waybill vs Bill of Lading. E-kauabndus. FIATA dokumendid ja vormid. "Dokumendiootamatused" eksport-importtehingutes, kuidas käituda? Rahvusvahelisest petturlusest.
 6. moodul Veoleping. Kindlustus
   17.03.2011 Kindlustuse põhimõtted. Vedaja vastutuse ja veosekindlustus. Speditsioon ja Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni ELEA üldtingimused. Rahvusvaheline Autakaubaveo Konventsioon CMR.
 4. õppus  7. moodul Väljasõiduõppus Muuga sadamas
   13.04.2011 Õppekäik Muuga sadamasse. Logistika kaasaegses sadamas.
   8. moodul Logistika ja ekspedeerimine
   14.04.2011 Logistika põhimõtted ja ekspedeerimine. Ekspedeerimine kui olulisim väliskaubanduse tugioperatsioon. Veoliigid.
 5. õppus  9. moodul Kommertsläbirääkimised lepingute sõlmimiseks
   12.05.2011 Loengud kommertsläbirääkimiste tehnikast ja psühholoogilistest aspektidest. Rühmatöö lepinguprojektide koostamiseks.
   10. moodul Läbirääkimised  lepingu sõlmimiseks
   13.05.2011 Läbirääkimised lepingu sõlmimiseks – videotreening, tulemuste analüüs.
 6. õppus  11. moodul
Toll ja maksustamine. Kaks väliskaubandust 
   16.06.2011 Kaks väliskaubandust – klassikaline eksport/import ja EL sisekäive. Euroopa ühenduse ja Eesti tollitariifistik. Tollikäsitlusviisid ja kauba import. Maksud. Käibemaksuseadus EL sisekäibes
  12. moodul Lõputööde kaitsmine
   17.06.2011 Lõputööde kaitsmine

 

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Pädevuskursus eksportöörile-importöörile, logistikule-ekspedeerijale, VI õppus
Kood EPL-5/6
Aeg 16.06.11-17.06.11
Maht 2 päeva
Tavahind 166 EUR + km 
Soodustus 26 EUR         
Tasuda 140 EUR + km
Koht Tammsaare Koolituskeskus, Arukuse Tuba (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Tiit Tammemägi, PhD