EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Tarneklauslid Incoterms® 2020. Profikursus. Tiit Tammemägi, PhD

Profikoolitus Incotermsi uuest versioonist!

Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC egiidi all on tehtud ära suur töö. Valminud on rahvusvahelise äri alusnormi, Incotermsi uus versioon: Incoterms® 2020. Teiste kõrval on panustanud ka ICC Eesti koos oma asutajalikme EMI EWT-ga. Uus versioon hakkab kehtima 1. jaanuarist 2020.
Incoterms on rahvusvahelise äri tõhusaim tööriist, aga ainult nende käes, kes seda hästi tunnevad. Head rahvuvahelist müügilepingut ei saa koostada ilma Incotermsi tarneklausleid kasutamata, Ent võimalik kasutusala on palju laiem. Incotermsi saab tõhusalt kasutada siseriiklikes müügitehingutes ning kõikjal, kus tegemist on tarnetega.

Sihtgrupp

Logistikud, eksportöörid-importöörid, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid - kõik need, kes igapäevatöös kasutavad  Incotermsi ja kes tunnevad Incotermsi põhimõtteid hästi või pigem väga hästi! Juhul kui kahtled oma Incotermsi tundmises,sii alusta baaskursusest, see on samuti professionaalne koolitus, aga käsitlus on laiem

Kursuse eesmärk

Incoterms on väga vahe tarnete tööriist (välis)kaubanduses ja logistikas ainult nende käes, kes Incotermsi võimalusi väga hästi tunnevad!
 • Anda koondülevaade Incoterms® 2020 muudatustest ja probleemides
 • Anda detailne ülevaade uuest ja säilinud tarneklauslitest.
 • Omandada Incoterms® 2020 kaasnevad võimalused
 • Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile
 • Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu kaasuste lahendamisega rühmatöö vormis

Kursuse sisu       

 • Incoterms 2020® muudatused ja kasutamata võimalused. Muutused kasutusalas, ülesehituses, rõhuasetustes, terminoloogias
 • Incotermsi kasutusalad väliskaubanduses, logistikas ja ekspedeerimises
 • Tarneklauslite ülevaade koos praktiliste kasutussoovitustega. Milliseid tarneklausleid peaks ostja vältima?
 • Kindlustuskohustusest. Veosekindlustusklauslid
 • Tarneklauslid EL sisekäibes ja siseriiklikes tehingutes
 • Kaasusute lahendamine
 • Tüüpilistest kasutusvigadest
 • Kursuse lõpetamine

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivne loeng
 • Rühmatöö, kaasuste lahendamine
 • Arutelu

Täiendav jaotusmaterjal

 

Koolituse läbinutele väljastame tõendi!

Koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena!
Küsi pakkumist: ewt@emiewt.ee või tel: 684 1250

Koolitaja

Tiit Tammemägi,PhD -
ICC sertifitseeritud Incoterms 2020 treener
Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -praktika Komisjoni liige,
Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja
Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Tarneklauslid Incoterms® 2020. Profikursus.
Kood EI2020PRO-1
Aeg 18. oktooober 2019
Maht 1 päev
(5 akadeemilist tundi kontaktõppena)
Hind 210 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Tiit Tammemägi, PhD
Õppekava-
rühm
Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm