EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Transpordilogistika ja väliskaubandus

See on uus koolitus, mis koosneb kahest eraldi koolituspäevast, ent mille temaatika on praktikas tihedalt seotud.  Seejuures on mõlemad koolituspäevad omaette tervikud. Seega vajaduse korral võib osaleda ka ühel päeval.

Sihtgrupp

Logistikud, eksportöörid, importöörid, ekspedeerijad, ostu- ja müügijuhid

Koolituse sisu

1. Eksporditehing ja tarnetingimsused
21. veebruar 2019

Esimesel koolituspäeval päeval käsitletakse ekspordi tarne- ja tehinguküsimusi.  Eesmärk on anda kuulajatele praktilisi, igapäevatöös kohe rakendatavaid juhiseid ekspordi(impordi) tehingukindluse tõstmiseks  ning tarneprobleemide vältimiseks  või lahendamiseks.

Käsitlemisele tulevad teemad:
 • Rahvusvahelise müügilepingu koostamise põhimõtetest.
 • Incotermsi tarneklauslite kasutamise üldpõhimõtted.
 • Incotermsi roll perfektse müügilepingu koostamisel. Tarneklauslid logistilistes lahendustes.
 • Tarneklauslite põhiiseloomustus. Millist tarneklauslit kasutada? Mis on logistiku, mis eksportööri ja mis ostujuhi huvid? Incoterms EL sisekäibes.
 • Kuidas oskuslikult kasutada ICC rahvusvahelise kaubamüügi tüüplepingut
Koolitusel osalejad saavad kaasa eestikeelse Incoterms ® 2010 raamatu, mis sisaldub koolituse hinnas!

Lektor: Tiit Tammemägi, PhD – Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -praktika Komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja, ICC Eesti volikogu esimees

2. Transpordilogistika aktuaalsed probleemid – arengud, lepingud, riskid ja vastutus
22.veebruar 2019

Teine koolituspäev on tervikuna pühendatud logistikale. Väliskaubandustehingute edukus sõltub oluliselt koostöövalmidusest kolmnurgas eksportöör-logistik(ekspedeerija) importöör

Käsitlemisele tulevad teemad:
 • Logistikateenused, veo- ja ekspedeerimislepingud
 • Vedaja vastutus-, ekspedeerija vastus- ja veosekindlustus
 • Transpordilogistika roll globaliseeruvas maailmas, tarneahelas ja väärtusahelas
 • Transpordilogistika lähitulevikus ja pikemas perspektiivis digitaliseerimise võidukäiku arvestades.
 • Praktilised kaasused
Lektor:  Tõnis Hintsov: Logistikaekspert, Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu PROLOG juhatuse esimees

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivne loeng
 • Arutelu
 • Kaasuste lahendamine
Koolituse täies mahus läbinutele väljastame tõendi!

HINNAD:
Kahepäevane koolitus:
Hind 390 EUR + km
ICC Eesti liikmetele 350 EUR + km

Ühepäevane koolitus:
Hind 225 EUR + km
ICC Eesti liikmetele 180 EUR + km

Lisainfo ja registreerimine: e-posti aadressil ewt@emiewt.ee või telefonil +372 684 1250
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Transpordilogistika ja väliskaubandus
Kood EL-8
Aeg 21.-22.02.2019, algus kell 9:30
Maht 2 päeva
(16 ak tundi kontaktõpet)
Hind 390 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47)
Koolitajad Tiit Tammemägi, Tõnis Hintsov
Õppekava-
rühm
Transpordi-teenused