EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Akreditiivi reeglid ja arveldused väliskaubanduses

Sihtgrupp

Logistikud, eksportöörid, importöörid, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid.

Kursuse eesmärk

 • avada kuulajatele välisarvelduste mehanismi olemus, mis tegelikult polegi nii keeruline kui vahest tundub
 • omandada avatud arve, dokumendiinkasso ja -akreditiivi kasutamise praktilisi nüansse
 • saada ülevaade uute akreditiivi reeglitega kaasnenud muudatustest
 • õppida koostama lepingute valuuta-finantstingimusi
 • saada vastus küsimusele: miks peab logistik-ekspedeerija neid asju teadma?

Kursuse sisu       

 • Valuutad ja valuutariskid. Euro ja SDR. Rahvusvahelised arveldused. Eksport-importlepingute maksetingimused ja -vormid. Ettemaks, kohemakse, kommertskrediit.
 • Avatud arve, dokumendiinkasso ja selle kasutamine.
 • Dokumendiakreditiiv, selle liigid ja praktiline kasutamine.
 • BPO - panga maksekohustus - uus maksevorm väliskaubanduses.
 • UCP-600 - akreditiivi reeglid
 • Pangagarantiid. Vekslid.
 • Tüüpilised vead välisarveldustes.
 • Väliskaubanduse finantseerimine.

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivne loeng
 • Arutelu
 • Kaasuste lahendamine

Koolitaja

Tiit Tammemägi - EMI EWT juhataja; riigihangete, väliskaubanduse, Incotermsi, ekspedeerimise koolitaja
Koolitaja tutvustus
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Akreditiivi reeglid ja arveldused väliskaubanduses
Kood EA-19
Aeg
Maht 1 päev
Hind 190 EUR + km
Koht
Koolitaja Tiit Tammemägi, PhD