EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Tollilood ja uued tollinõuded. Mida toll tähtsustab?
See on teine moodul väliskaubanduskaasuste seminar-töötubade sarjast.

Enamus Eesi väliskaubanduse mahust on seotud EL siseste tarnete ja soetustega. Seetõttu on suurel osal väliskaubanduses osalejatel tollikogemus väike. Ent tolliküsimused tulevad päevakorda kui tehinguid tuleb teha partneriga kolmandast riigist. Ning probleeme jagub. Praktilisi juhtumeid on piisavalt, millest õppida lahendades kaasusi seminar-töötoa vormis ehk õppida teiste vigadest!

Sihtgrupp
Väliskaubanduse osalised: deklarandid, eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

Eesmärk
 • Tuua välja ja aidata vältida levinud eksimusi tolliklaarimisel
 • Aidata orienteeruda erinevates tollinõuetes
 • Anda ülevaade küsimustest, mida toll jooksvalt tähtsustab
Koolituse sisu
 • Testülesande lahendamine
 • Kaupade klassifitseerimine
 • Kauba päritolu, päritolunõuded ja tollisoodustused. Muudatused päritolu vallas
  • Mis on kauba päritolu?
  • Mittesooduspäritolu (kasutusala, päritolu tõendamine)
  • Sooduspäritolu
   • Ühepoolsed soodustused
   • Kahe- ja mitmepoolsed soodustused
   • Päritolureeglid
   • Kumulatsioonid
  • Euroopa Vahemeremaade piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon
   • Sooduspäritolutõendid
  • Tollimaksusoodustuse kohaldamine
 • Sanktsioonid ja embargod - kuidas orienteeruda?
 • Kokkuvõtted
Koolitajad
EMTA Tolliosakonna spetsialistid
  Õppetöö vorm/meetod
  Seminar-töötuba

  Loengute ja seminaride järgmised teemad:
  • Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb
  • Tehingukaasused - juhtunus paistavad kehva müügilepingu "kõrvad". Käsitatakse ICC tüüpmüügilepingu kasutamist tehingukindluse tõstmisel - 26.aprill
  • Vedu ja ekspedeerimine. Kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitatakse olulist kolmnurgas ostja - müüja - ekspedeerija - 11.mai
  • Arvedluste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb. Käsitatakse olulist, mida müüja ja ostja peavad dokumendimaksetel silmas pidama - 23.mai
  • Kindlustus. Vedaja vastutuskindlustus vs veosekindlustus. Valdkond pakub arvukalt kaasusi, mis näitavad, et pealkirjas märgitud kindlustusviisid ei ole alternatiivid, so üks ei asenda teist - 5.juuni
  • Kommertsvaidlused. Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe. Kommertsvaidlused on kerged tekkima, lahenduseks on palju alternatiive, mille kasutusnäiteid koolitusel käsitatakse - 19.juuni

   Kõigil seminaridel arutatakse kõnealuse valdkonna kaasusi ja käsitatakse kaitseabinõusid.

   Seminar-töötubasid viivad läbi valdkonna tippspetsialistid. Osavõtjatelt oodatakse aktiivset kaasalöömist.

   Ühe seminari hind 170 EUR + km 20%

   Tellides ja tasudes korraga kogu seminaride sari (7 seminari) on hind 875 EUR + km 20%


Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Tollilood ja uued tollinõuded. Mida toll tähtsustab?
Kood EK-3(2)
Aeg 13. aprill 2018
Maht 6 akadeemilist tundi
Hind 170 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)
Koolitaja