EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Ohtlike ainete saatmine ja vedu

Sihtgrupp

Koolitus on eelkõige suunatud ohtlike veoste saatjatele - tootjad, ladustajad, eksportöörid, ekspedeerijad,  samuti ka tarneahela teistele osapooltele, kes soovivad ohtlike ainete keerulises ja nõueterohkes valdkonnas orienteeruda 

Koolituse eesmärk

  • Anda ohtlike veoste saatjatele praktilisi juhendeid sellest, mida tuleb järgida ohtlike ainete veo tellimisel ettevalmistamisel

Koolituse sisu       

  • Seadusandlik regulatsioon ohtlike ainete veol: EL kemikaaliõigusaktid - REACH-määrus, CLP-määrus; kemikaali ohutuskaart, ÜRO õigusaktid
  • Ohutus ohtlike ainete veol, poolte kohustused, ohutusnõustaja roll ohutuse tagamisel
  • Ohtliku aine klassifitseerimine: klassifitseerimise lähtealused; ohuklassid, pakendigrupp
  • Ojtliku aine ettevalmistus veoks: üldised nõuded pakenditele, pakendite sertifitseerimine, pakendite tähistamine; pakendamiseeskirjad
  • Veodokumendid ohtlike ainete veol
  • Poolte kohustused ohtliku aine laadimisel ja veol

Õppetöö vorm/meetod

Interaktiivne loeng ja arutelud

Koolitaja

Tõnu Mägi -
Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor ja ADR koolitaja


Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Ohtlike ainete saatmine ja vedu
Kood EADR-1
Aeg 19. juuni 2017.a.
Maht 8 akadeemilist tundi
Hind  170 EUR + km 20%
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Tõnu Mägi
Õppekava-
rühm
Ärindus ja haldus