EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Tarneklauslid Incoterms® 2020. Baaskursus. VENE KEELES

Venekeelne info: emiewt.ee

Sihtgrupp

Eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid.

Kursuse eesmärk

 • Tuua välja kõik Incoterms 2020 muudatused
 • Avada tarneklauslite igapäevakasutajate ees Incotermsi kasutusvõimaluste kogu bukett
 • Omandada väidetavalt parim kaubandusnormi sisemine struktuur ja loogika
 • Näidata, kuidas see loogika võimaldab lihtsalt lahendada keerukaid probleeme tarneahelas
 • Selgitada, kuidas tarneklauslid jagavad kulusid ja vastutust poolte vahel
 • Anda konkreetseid soovitusi erinevate tarneklauslite kasutamiseks logistikule, eksportöörile, importöörile, ostu- või müügijuhile
 • Tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu

Õpiväljundid

Incoterms on rahvusvahelise kaubanduse alusnorm. Incotermsi tarneklauslite hea tundmine ja õige kasutamine on professionaalse väliskaubanduse ja logistika lahutamatu osa.

Koolituse läbinu omandab või täiustab põhioskust, mida on vaja ülalmärgitud valdkonnas professionaalseks omandamiseks.

Lahendades testülesanded koolituse algul ja lõpul saa osaleja objektiivse hinnangu oma teadmiste alg- ja lõpptasemele  ning sellele, mis jäi koolitusest omandamata.

Iga osaleja saab koolituse läbimise korral tõendi koolituse mahu ja temaatika kohta.

Kursuse sisu       

 • Väliskaubandustehing
 • Incoterms 2010 vs 2020
 • Incoterms kui õigusallikas. Ülesehitus ja sisesüsteemid. Tarneklauslite kasutamise üldpõhimõtted.
 • Rahvusvahelise müügilepingu koostamise põhimõtetest.  Incotermsi roll perfektse müügilepingu koostamisel. Tarneklauslid  logistilistes  lahendustes.
 • Tarneklauslite  põhiiseloomustus , millist tarneklauslit  kasutada?  Mis on logistiku, mis eksportööri, mis ostujuhi huvid? Incoterms EL sisekäibes.
 • Rühmatöö
 • Mis on Combiterms? Combiterms vs Incoterms.

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivne loeng
 • Rühmatöö
 • Arutelu
 • Kaasuste lahendamine

Koolitaja

Tiit Tammemägi, Ph.D., Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -praktika Komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja
Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Tarneklauslid Incoterms® 2020. Baaskursus VENE KEELES
Kood EI2020RUS-1
Aeg 25. veebruar 2020.a. 9:30 kuni 17:15
Maht 1 päev
(8 akadeemilist tundi)
Hind 260 EUR + km 
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)
Koolitaja Tiit Tammemägi, PhD
Õppekava-
rühm
Ärinduse, halduse ja õiguse inter-
distsiplinaarne õppekavarühm