EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Messikoolitus

Sissejuhatus

 • Koolituse läbiviimise reeglid, päevakava, vaheajad, jne.
 • Koolituse eesmärgid. Osalejad saavad välja öelda oma ootused üritusele ja püstitada küsimused, millele isiklikult oodatakse vastust. Lepitakse kokku ühistes eesmärkides
 • Sissejuhatus messitemaatikasse. Messide roll turunduse-, müügi- ja eksporditöös. Mida ootavad osalejad koolituselt
 • Ettevõtte ettevalmistus messiks: konkurentsieelised, strateegia, kliendid, kuidas nendeni jõuda, jne.
 • Sihtturu valik ja messi valik. Milline mess valida? Kuidas valida parim sihtturg või -regioon. Kuidas messid jagunevad (globaalsed, regionaalsed, riigitasandil). Kust leida informatsiooni. Mille alusel teha valik (kriteeriumid)

Messi ettevalmistus

 • Miks messile? Mis on messil osalemise eesmärgid (primaarsed, sekundaarsed). Mess kui investeering ja kuidas tagada selle tasuvus
 • Messiboks. Boksi asukoha valik messihallis. Läbiv kontseptsioon kõiges. Kuidas eristuda. Kuidas saavutada tulemus piiratud eelarve korral. Standardboks vs disaineri kujundus. Näiteid messiboksi disainidest
 • Planeerimine. Töökorraldus. Tegevuskava (ettevalmistamisel, messil ja järeltööl). Ajagraafikud messil
 • Meeskond. Vastutusvaldkonnad ja ülesanded. Kas projektijuht või mitte? Meeskonna ettevalmistus. Kuidas motiveerida? Ühiste ja isiklike eesmärkide määratlemine
 • Finantseelarve. Peamised kulud ja nende ajastus
 • Ühisstendidel osalemine. Stendikujundus. Eesmärkide määratlemine. Käitumisnormid ja reeglid stendis. Ühised turundusmaterjalid
 • Logistika. Eksponaatide ja näidiste transport. Tolliküsimused (ATA-märkmik, ajutine sissevedu, jne.). Toodete pakendamine transpordiks. Transport messikeskuses, pakendite ladustamine. Riskid ja veose kindlustamine. Messi ametlik transpordipartner vs ettevõtte organiseeritud transport
 • Kliendisuhted. Klientide identifitseerimine sihtriigis (või -regioonis), nimekirjade koostamine. Infoallikad. Erinevad klientide grupid ja taktika igaühega. Külaliste kutsumine ja kohtumiste korraldamine messil. Call-to-action kutsetes. Protsessi ajastus ja vajalikud sammud
 • Messiturundus. Sihtgrupi mõjutamise võimalused enne messi, messi ajal ja pärast messi. Reklaami võimalused meedias enne messi ja messi ajal. Meediaplaan. Pressiteate struktuur, komponendid ja kirjutamine. PressKit. Teenusturundus ja selle eripärad. Turundusmaterjalide tootmine. Materjalid messil (kohapeal vaatamiseks, kaasa andmiseks, jne.)

Messiboksis

 • Messiboksis osalemine. Töökorraldus boksis
 • Suhtlemine klientidega (klientidega kontakteerumine, "jäämurdjad", kuidas alustada). Suhtlemine ajakirjandusega
 • Kuidas peaks käituma. Kuidas ei tohiks käituda

Järeltöö peale messi

 • Messitulemuste analüüs, võrdlemine esmaste eesmärkidega ja kokkuvõte
 • Edasiste sammude planeerimine, vastutusvaldkondade ja tööülesannete jagamine. Ajakava. Töö klientidega pärast messi. Järjepidevus

Kokkuvõte

 • Küsimused ja vastused
 • Kokkuvõte päevast
 • Edasised sammud peale koolitust

Koolitaja

Jakob Saks
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Messikoolitus
Kood EMK-2
Aeg
Maht 1 päev
Hind 155 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Jakob Saks