EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Turu-uuringute teostamine

Sissejuhatus

 • Koolituse eesmärgid, päevakava ja praktiline informatsioon
 • Osalejate lühipresentatsioonid, ettevõtte tegevusvaldkond, eksporditegevuse ja müügivõrgu hetkeseis ja ootused koolitusele
 • Koolituse struktuur ja metoodika, kuidas me viime läbi koolituse

Sissejuhatus turu-uuringutesse

 • Mis on turu-uuring, mida see tähendab? Turu-uuringute olemus ja eesmärgid. Milleks turu-uuringut vaja?
 • Erinevad tüübid: kliendiuuring, turu-uuring, konkurentsiuuring, tarbijauuring, maineuuring, trendiuuring, jne.
 • Organiseeritud ja spontaansed uuringud. Formaalsed ja mitteformaalsed uuringud
 • Peamised vaatlusalad: kliendid, konkurendid, keskkond
 • Esmased turu-uuringud
  • Metoodika, küsimuste tüübid, läbiviimise protsess, analüüsi meetodid, kokkuvõte, kulud, jne.
  • Intervjuud (telefon, personaalsed, interneti kaudu, e-küsimustikud)
  • Mystery shopping. Fookusgrupi uuring. Tootetestid. Vaatlus
 • Teisesed turu-uuringud
  • Mis on teisesed turu-uuringud? Valmis kogutud andmete plussid ja miinused
  • Analüüsi meetodid, kokkuvõte, andmete tõlgendamine, kulud, plussid-miinused, sobivus, jne.
  • Infoallikad teisesteks andmeteks. Turu-uuringute andmebaasid maailmas. EASi turu-info allikad ja andmebaasid

Turu-uuringute planeerimine

 • Millist informatsiooni on ettevõttel vaja otsuste tegemiseks?
 • Millised on ettevõtte infovajadused otsuste tegemises? Juhtimisotsused, turundusotsused, investeerimisotsused, tootearendus, jne. Strateegilised ja taktikalised otsused
 • Millised on alternatiivid turuinfo saamiseks? Ise teostada, osta valmisraport, tellida turu-uuring
 • Turu-uuringu protsess ja peamised sammud (projekti ulatus, eelarve, planeerimisfaas, teisene uuring, esmane uuring, kokkuvõte ja järeldused)

Turu-uuringute teostamine

 • Sihtgrupi valik
 • Küsimustiku koostamine. Sisu. Kontrollküsimused. Testimine
 • Kliendi rahulolu uuringute teostamine. Rahulolu vs lojaalsus. Peamised meetodid ja väljakutsed
 • Tootetestid. Kuidas korraldada? Erinevad metoodikad
 • On-line fookusgruppide kasutamine. Osalejate valik. Uuringu struktuur
 • Kuidas palgata turu-uuringu firmat ja spetsialiste, kui ikkagi oma jõududega toime ei tule. Kuidas püstitada lähteülesanne ja kuidas hallata protsesse

Kokkuvõte

 • Kuidas mõista valmis turu-uuringuid ja raporteid?
 • Kuidas saadud infot presenteerida oma ettevõttes
 • Kuidas kasutada saadud infot maksimaalselt efektiivselt ära ning rakendada seda praktikas

Koolitaja

Jakob Saks
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Turu-uuringute teostamine
Kood ETU-1
Aeg Reede 19.10.12
Maht 1 päev
Hind 155 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Jakob Saks