EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Müügivõrgu loomine ja juhtimine tulemustele

Sissejuhatus teemasse

 • Millised on ettevõtte eesmärgid ja kuidas need seostuvad müügivõrgule püstitatud eesmärkidega? Millest me müügivõrgu osas räägime ja millest mitte
 • Müügivõrgu roll ettevõtte ekspordiplaanis
 • Kes on ettevõtte kliendid, kus nad asuvad ja kui palju neid on? Kuidas nendeni jõuda?

Müügivõrgu eesmärgid ja rollid

 • Erinevad teed sihtklientideni. Milline on kõige efektiivsem viis sihtkliendini. Erinevad kanali alternatiivid. Mille põhjal valida ja otsustada optimaalseima kanali valikul?
 • Kanal kui toote/teenuse füüsilise liikumise tee
 • Kanal kui kommunikatsiooni liikumise tee
 • Erinevate kanali alternatiivide kulu. Kanali liikmete rollid - kes teeb mida? Kanali erinevused erinevates riikides
 • Kuidas hinnata kanali kulustruktuuri? Kanali struktuuri kujundamine
 • Müügivõrk kui kliendikontakti punkt. Müügivõrgu elutähtis roll kliendi rahulolu saavutamiseks
 • Konkurents ja selle mõju müügivõrgu otsustele. Konkurentsi olukorrast lähtuv kanali kujundamine
 • Kontrolli vajadus müügivõrgus. Kas omada müügivõrku või toimida läbi partnersuhete? Milliste kriteeriumite põhjal otsustada?

Müügivõrgu loomine 

 • Sihtriikide valik. Millistes riikides luua müügivõrku. Mille alusel riike valida, valiku kriteeriumid
 • Kuidas luua ettevõtte enda müügistruktuur sihtriiki. Millised kulud sellega kaasnevad? Millised sammud tuleb läbi käia?
 • Kuidas leida partnereid sihtriigis? Erinevad infoallikad. Partnerite leidmine nende potentsiaalsete klientide kaudu. Koostöö mittekonkureerivate tarnijatega. Kuidas olla osa suuremast pakkumisest kliendile - müügikonsortsiumid. Partnerite tausta uurimine. Partneri valiku kriteeriumid
 • Suhte alustamise protsess, vajalikud sammud. Milline võiks olla esimene telefonikõne?
 • Suhtepõhiste võrgustike eripärad, nende loomine ja hoidmine. Partnersuhete loomine

Läbirääkimised partneritega

 • Koostöölepete sõlmimise kriteeriumid. Millest koosneb üks läbirääkimispakett müügivõrgu loomisel? Hind, kvaliteet, tarneaeg, kogus, müügitugi, garantiid, tarnekoht, tarnekindlus, jne. Kuidas tagada oma ettevõttele terviklikult kasulik kokkulepe. Peamised nipid partnersuhete läbirääkimistel
 • Partnersuhete juriidilised aspektid. Eksklusiivsus või mitte? Konkureerivad kaubamärgid partneri valikus? Kuidas halvast lepingust välja saada?

Müügivõrgu juhtimine

 • Eesmärkide püstitamine müügivõrgule. Edumõõdikute määratlemine
 • Müügivõrgu kaasamine ettevõtte juhtimisprotsessi. Tagasiside vajalikkus
 • Müügivõrgu motiveerimine (finantsmotivaatorid, boonused, jne.). Emotsionaalne kapital müügivõrgus ja selle loomine
 • Kuidas saavutada müügivõrgu potentsiaal. Ditribuutorvõrgu juhtimine. Müügivõrgu ettevalmistamine ja koolitamine. Protseduuride ja aruandluse loomine ja juurutamine müügivõrgus. Müügijuhendi loomine ja rakendamine müügivõrgus. Müügivõrgu koolitamine
 • Teadmuse juhtimine müügivõrgus. Teadmuse loomine ja selle jaotamine. Teadmuse juhtimine konkurentsieelise saavutamiseks müügivõrgus. E-rakenduste tugi müügivõrgu juhtimisel
 • Tugi müügivõrgule. Turundusmaterjalid, globaalne turundus, bränding. Erinevad turundusmeetmed ja nende efektiivne viimine müügivõrku

 

Koolitaja

Jakob Saks -
pikaajalise rahvusvahelise kogemusega ekspordijuht, Vihje OÜ tegevjuht ja omanik
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Müügivõrgu loomine ja juhtimine tulemustele
Kood EMV-1
Aeg Neljapäev, 04.oktoober 2012
Maht 1 päev
Hind 155 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Jakob Saks