EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Võlausaldaja õiguskaitse ehituslepingutes kohtuvaidluste näitel

Ühepäevane õppus, mis on loodud arvestades ehitusturul toimuvat - võlausaldajad on sunnitud üha enam arvestama ja pöörduma oma seaduslike õiguskaitseabinõude poole.

Koolitus moodustab teise päeva kursusest "Lepingud ehituses ja võlaõigusseadus. Võlausaldaja õiguskaitse"  Kui ajaresurss vähegi võimaldab, siis osale viimatimainitud kursusel 

Sihtgrupp

Ehitusettevõtete juhid ja spetsialistid, projekteerijad, allhankijad ning ehitustööde tellijad ehk kõik, kes on seotud B2B lepingutega ehitamise valdkonnas.

Kursuse eesmärk

 • Aidata paremini orienteeruda võlausaldaja õiguskaitseabinõudes käesolevas majandussituatsioonis
 • Anda praktilisi nõuandeid kohtukaasuste näitel  

Kursuse sisu       

 • Lepinguvabadus vs kohtu õigus määrata lepingu sisu
 • Lepingulise suhte kujundamine järgides hea usu ja mõistlikkuse põhimõtteid.
 • Kohtuliku sekkumise lubatavuse piirid.
 • Lepingu täitmine.
 • Täitmise nõuetekohasus. Intress ja leppetrahvid võlasuhetes.
 • Valikuvõimalused erinevate kohustuste täitmisel. Täitmise vormistamine. Tõendamismenetluse alused.
 • Kohustuse rikkumise tagajärjed. Täitmise takistused. Rikkumise vabandatavus.
 • Võlausaldaja õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral.
 • Lepingust taganemine ja ülesütlemine

 Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivne loeng
 • Arutelu
 • Kaasuste lahendamine

Koolitaja

 • Aase Sammelselg, MA - Harju Maakohus, kohtunik

 

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Võlausaldaja õiguskaitse ehituslepingutes kohtuvaidluste näitel
Kood CEV-1
Aeg 00.00.00 - 00.00.00
Maht 1p
Hind 2600+km
Asukoht Sütiste 21, audit 242