EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Kuidas koostada rahvusvahelist müügilepingut? Praktiline õppus

Sihtgrupp

 • Firmajuhid, turundus-, ekspordi- ja ostujuhid,
 • speditöörid-ekspedeerijad, logistikud,
 • juristid, pangatöötajad, tollimaaklerid -
 • kõik, kes igapäevatöös peavad läbirääkimisi, valmistavad ette ja sõlmivad eksport-importlepinguid,
 • täidavad sõlmitud lepinguid või kontrollivad nende lepingute täitmist.

Kursuse eesmärk                             

 • Avada eksporttehingu olemus ja sisu - tegelikult on eksporttehing mitme erineva lepingu seotis, kus dirigendiks on müügileping!
 • Muuta keeruline lihtsaks tuues  välja tehingumehhanismis valitsevad loogilised seosed
 • Omandada rahvusvaheliste müügilepingute koostamise tehnika kasutades Incoterms’i, Viini konventsiooni ja teisi rahvusvahelisi õigusasllikaid ning Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) tüüp-kaubamüügilepingut

Kursuse sisu

 • EL liikmestaatus ja kannapööre Eesti väliskaubanduse ideoloogias ning poliitikas
 • Kahestunud väliskaubandus: eksport ja import vs ühenduste sisekäive ja -soetused
 • Muutused väliskaubandusoperatsioonide sisus
 • Põhi- ja tugioperatsioonid väliskaubandustehingus
 • Väliskaubandusoperatsioonide osalised, nende muutunud rollid ning kohustused
 • Õigusallikad eksport-importlepingute sõlmimiseks: Lex Mercatoria, Viini konventsioon rahvusvahelistest kaubamüügilepingutest
 • Rahvusvahelise Kaubanduskoja reeglid ja normid, võlaõigusseadus, selle rakendusseadus ja väliskaubandustehingud
 • Rahvusvaheliste kommertsvaidluste lahendamise viisidest. Mis on vahekohtumenetluse eelistamise põhjused? Asko Pohla, ICC Rahvusvahelise Arbitraažikohtu liige, EKTK Arbitraažikohtu nõukogu esimees, Advokaadibüroo Pohla ja Hallmägi vandeadvokaat
 • Lepingute sõlmimine oferdi - aktsepti e pakkumuse - nõustumuse vormis
 • Eksport-importlepingute sõlmimise põhimõtted
 • Eksport-importlepingute sisu ja ICC tüüp-kaubamüügilepingu praktiline kasutamine
 • Rühmatöö lepingu koostamiseks (ICC tüüpvormi kasutades)

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Kaasuste arutelud
 • Rühmatöö: lepinguprojekti koostamine ICC tüüplepingu vormi kasutades

Koolitaja

Tiit Tammemägi, Ph.D., ICC Eesti peasekretär, Tiit.Tammemagi@icc-estonia.ee, tel 684 1252

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Kuidas koostada rahvusvahelist müügilepingut. Praktiline õppus
Kood CX-48
Aeg 11.-12. aprill 2017.a.
Maht 2 päeva
Hind 330 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Tiit Tammemägi, PhD