EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Võlasuhte lõpetamise võimalustest. Kohtupraktika

Sihtrühm

Spetsialistid, kes tegelevad lepinguküsimuste lahendamisega nii era- kui avalikus sektoris

Kursuse eesmärk

 • Saada kiire ja süsteemne ülevaade võlasuhte olemusest ja tekkimise alustest
 • Käsitleda lepingu nõuetekohase täitmisega seonduvaid küsimusi
 • Analüüsida vigu lepingute täitmisel ja lõpetamisel 
 • Pakkuda lahendusi, kui lepingupartner ei ole oma kohustust nõuetekohaselt täitnud

Kursuse sisu

 • Võlasuhte olemus, lubatud ja taunitud valikud
 • Lepingu siduvus
 • Lepingu tähtaeg
 • Lepingu nõuetekohane täitmine
 • Nõuete tasaarvestus
 • Lepingu muutmine ja kokkuleppel lõpetamine
 • Kompromiss
 • Lepingust taganemine
 • Korraline ja erakorraline ülesütlemine

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed lühiloengud
 • Arutelud ja diskussioonid

Koolitaja

Aase Sammelselg, MSc, Harju Maakohtu kohtunik

 

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Võlasuhte lõpetamise võimalustest. Kohtupraktika
Kood CLÕK-9
Aeg 21.01.10,
algus kell 10.00
Maht 1 päev
Tavahind 1900+km
Soodustus 500
Tasuda 1400+km
Koht Tammsaare Koolituskeskus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Aase Sammelselg