EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Lepingud ehituses ja võlaõigusseadus. Võlausaldaja õiguskaitse

Arvestades meie majanduskeskonna muutusi ja eriti ehitusturul toimuvat, oleme oma traditsioonilise ehituslepingute kursuse ümberkujundanud rõhuasetusega võlausaldaja õiguskaitsele, millele on pühendatud 2-päevase koolituse teine päev. Seda on võimalik kuulata ka iseseisva õppusena: Võlausaldaja õiguskaitse ehituslepingutes kohtuvaidluste näitel. 

Sihtgrupp

Ehitusettevõtete juhid ja spetsialistid, projekteerijad, allhankijad ning ehitustööde tellijad ehk kõik kes on seotud B2B lepingutega ehitamise valdkonnas.

Kursuse eesmärk

 • Aidata mõista ja süsteemi luua ehitamise lepingusuhete keerukas struktuuris. Näidata, kuidas ja mis mahus võlaõigusseadus reguleerib ehitustegevuses sõlmitavaid lepinguid, anda praktilisi näpunäiteid
 • Aidata paremini orienteeruda võlausaldaja õiguskaitseabinõudes käesolevas majandussituatsioonis 

Kursuse sisu       

 • Lepingusuhete olemus võlaõigusseaduse kontekstis. Lepingu sõlmimine ja täitmine. Tüüptingimuste kasutamine.
 • Ehituse töövõtulepingute üldised tingimused.
 • Ehituslepingu poolte kohustused ja õigused, ehituslepingu dokumendid.
 • Töövõtt ehituses ja osapoolte valikud. Kulud-kestus-kvaliteet.
 • Ehitustöövõtu lepingute hinnakujunduse mehhanismid. Töövõtu uued korraldusvormid.
 • Lepinguvabadus vs kohtu õigus määrata lepingu sisu
 • Lepingulise suhte kujundamine järgides hea usu ja mõistlikkuse põhimõtteid. Kohtuliku sekkumise lubatavuse piirid.
 • Lepingu täitmine. Täitmise nõuetekohasus. Intress ja leppetrahvid võlasuhetes.
 • Valikuvõimalused erinevate kohustuste täitmisel. Täitmise vormistamine. Tõendamismenetluse alused.
 • Kohustuse rikkumise tagajärjed. Täitmise takistused. Rikkumise vabandatavus.
 • Võlausaldaja õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral.
 • Lepingust taganemine ja ülesütlemine

 Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivne loeng
 • Arutelu
 • Kaasuste lahendamine

Koolitajad

 • Helje Johansoo - Ehitusettevõtjate Liidu õigusnõunik
 • Roode Liias - Tallinna Tehnikaülikooli professor
 • Aase Sammelselg, MA - Harju Maakohus, kohtunik
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Lepingud ehituses ja võlaõigusseadus
Kood CE-15
Aeg 00.00.00 - 00.00.00
Maht 2p
Hind 4400+km
Asukoht Sütiste 21, audit 242