EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Veoleping, kindlustus ja kaubadokumendid väliskaubanduses

Sihtgrupp

Logistikud, eksportöörid, importöörid, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid.

Kursuse eesmärk

 • Õpitakse orienteeruma eksportööri-importööri ja vedaja vahelises õiguste ja vastutuse jaotuse kolmnurgas.
 • Käsitleda ekspedeerimisteenuseid, veose- ja vedajavastutuse kindlustust, veodokumentide juriidilist tagapõhja, veolepingute sõlmimise põhimõtteid jmt.

Kursuse sisu       

 • Kindlustuse põhimõtted logistikas ja väliskaubanduses
 • Vedaja vastutuse kindlustus vs veose kindlustus
 • ICC - Institute Cargo Clauses: sisu ja praktiline kasutamine
 • Veo- ja ekspedeerimislepingud võlaõigusseaduses
 • Rahvusvaheline Autokaubaveo Konventsioon CMR ja ELEA üldtingimused
 • Kaasuste analüüs
 • Väliskaubandustehingud ja kaubadokumendid. Standard-dokumendid ja nende roll tehingu täideviimisel 
 • "Dokumendiootamatused" eksport-importtehingutes, kuidas käituda?
 • Mida tuleb teada erinevaid veodokumente kasutades. Waybill vs Bill of Lading. FIATA dokumendid ja vormid
 • IT, internet ja rahvusvahelised kaubandustehingud ning -dokumendid

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivne loeng
 • Arutelu
 • Kaasuste lahendamine

Koolitajad

Tiit Tammemägi - EMI EWT juhataja; riigihangete, väliskaubanduse, Incotermsi, ekspedeerimise koolitaja

Koolitaja tutvustus


Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Veoleping, kindlustus ja kaubadokumendid väliskaubanduses
Kood CT-35
Aeg
Maht 2 päeva
Hind 330 EUR + km
Koht
Koolitaja Tiit Tammemägi