EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Juristi bilansikursus

Sihtgrupp

Majandusõiguse alal tegutsevad juristid - juriskonsuldid, advokaadid, prokurörid, uurijad, kohtunikud jt.

Kursuse eesmärk

 • Kinnistada kuulaja veendumust, et finantsarvestuse ja –aruandluse põhimõtete hea tundmine on juristile väga vajalik
 • Teadvustada (unikaalset metoodikat kasutades), et bilansi ülesehituses ja finantsarvestuses üldse, valitseb süsteemne loogika, mille omandamine on jõukohane ka finantsharidust omamata
 • Anda eraõiguse juristile tõhus vahend oma erialase kompetentsi vääristamiseks – bilansi vaba lugemise oskus

Kursuse sisu

Juristi bilansikursus põhineb ajaproovile vastupidanud metoodikal, kus raamatupidamise ja bilansi loogika tehakse silmaga nähtavaks ja arusaadavaks loengumaterjali graafilise esitluse abil. Omandatu kinnistakse kogu kursust läbiva, spetsiaalselt juristide ette kerkivaid probleeme käsitleva praktilise ülesandega.

 • Raamatupidamine ja seadusandlus
 • Ettevõtjate iseärasused raamatupidamise seisukohast
 • Majandustehingud ja nende kajastamine
 • Äriühingute asutamine, aktsiate ja muude varade soetamine, laenude saamine ja andmine
 • Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus
 • Bilansi põhimõtted graafilises esituses
 • Tehingute kajastamine bilansis
 • Omakapitali ülesehitus ja kujunemine. Seotud ja sidumata omakapital
 • Aktsia- (osa-)kapital, ülekurss, reservid ja kasum jne.
 • Bilansi ja kasumiaruannete vahelised seosed
 • Tulud – kulud = Kasum. Kasumiaruanded
 • Kaupade, teenuste ja aktsiate müük. Tehingute toimumise aeg
 • Erinevused varade juriidilise staatuse ja raamatupidamisarvestuse vahel. Kulum
 • Äriühingute omandamine. Tehingud aktsiate ja osadega
 • Konsolideerimine ja aastalõpu kanded
 • Dividendid. Aktsia- (osa-)kapitali laiendamine
 • Kontod. Deebet-kreedit
 • Raamatupidamise toimkonna juhendid
 • Majandusaasta aruanne. Ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamine

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Diskussioonid, kus teooria on seostatud näidetega tegelikust elust
 • Spetsiaalselt juristide probleeme käsitlev praktiline ülesanne

Koolitaja: Margus Tinits, Ph.D., EMI EWT lektor, vandevaudiitor
Koolitaja tutvustus

 

 

Päev
Kellaaeg
 
1. päev 09.45-10.00 Saabumiskohv
  10.00 - 11.30 Raamatupidamine ja seadusandlus.
Ettevõtjate iseärasused raamatupidamise seisukohast.
  11.45 - 13.15 Majandustehingud ja nende kajastamine.
Äriühingute asutamine, aktsiate ja muude varade soetamine, laenude saamine ja andmine.
  13.15 -14.00 Lõuna
  14.00 - 15.30 Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus.
Bilansi põhimõtted graafilises esituses.
Tehingute kajastamine bilansis.
  15.45 - 17.15 Omakapitali ülesehitus ja kujunemine. Seotud ja sidumata omakapital. Aktsia(osa)kapital, ülekurss, reservid ja kasum jne.
2. päev 09.00 - 10.30 Bilansi ja kasumiaruannete vahelised seosed.
Tulud – kulud = Kasum. Kasumiaruanded.
  10.45 - 12.15

Kaupade, teenuste ja aktsiate müük. Tehingute toimumise aeg. Erinevused varade juriidilise staatuse ja raamatupidamisarvestuse vahel.
Kulum.

  12.15-13.00 Lõuna
  13.00 - 14.30

Äriühingute omandamine. Tehingud aktsiate ja osadega.
Konsolideerimine ja aastalõpu kanded.
Dividendid. Aktsia(osa)kapitali laiendamine.

  14.45 - 16.15 Kontod. Deebet-kreedit.
Raamatupidamise toimkonna juhendid.
Majandusaasta aruanne.
Ettevõtja jätkusuutlikkuse analüüs.
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Juristi bilansikursus
Kood BJ-11
Aeg  Tellimisel
Maht 2 päeva
Tavahind 349 EUR+km
Soodustus
Tasuda
Koht Tammsaare Koolituskeskus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Margus Tinits, Ph.D.