EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Juhi finantskursus– bilanss ja raamatupidamine

Absoluutselt parim finantskursus loogiliselt mõtlevale kuulajale!

SIHTGRUPP JA SUUNITLUS

Kursus on mõeldud erineva taseme ja valdkonna juhtidele, kes oma igapäevategevuses puutuvad ühel või teisel viisil kokku rahaga ning kellele tundub, et raamatupidajate (ja teiste finantsspetsialistide) tegevuses on midagi seletamatut ja normaalsele mõistusele arusaamatut

 • Kursus võiks olla juhile esimeseks tõsiseks süsteemseks finantskoolituseks, kus kogutud teabest jätkub tükiks ajaks, enne kui tekib tõsine vajadus sügavamate teadmiste järele.
 • Eriti oodatud on need, kes on juba käinud mõnel raamatupidamise või muul finantskursusel, kuid kellele seal räägitu ikkagi suuresti mõistetamatuks jäi
 • Kursus annab ka miinimumi vajalikest teadmistest, selleks, et tõhusalt osaleda „Juhi finantskursuse“ järgnevatel osadel ning põgusa ülevaate seal käsitletavatest juhtimisarvestust puudutatavatest teemadest

KURSUSE EESMÄRK - KÄSITLETAVADVALDKONNAD

Raamatupidamine (bilansikursus):

 • Püütakse hajutada raamatupidamise ja finantsarvestuse ümber kohati valitsevat müstifikatsiooni ning avada selle lihtsat ja loogilist sisu.
 • Sealjuures kasutatakse eesti keelt (samal ajal antakse siiski ülevaade ka raamatupidaja “erikeelest”)
 • Selgitatakse bilansi kergelt mõistetavat loogikat, selle seoseid kasumiaruande ja rahavoogudega ning kogu finantsarvestuse süsteemi “graafilise tunnetamise” võimalusi.
 • Selgitatakse ka tihtiesineva küsimuse: “Kasum on, aga kuhu kadus raha?” tagamaid
 • Kogu selgitus põhineb näitefirmal, mille arenguga koos minnakse järk-järgult üle lihtsamatelt keerulisemate toimingute juurde. Kogu esitlus põhineb arvutil, kus püütakse finantsnähtusi seletada mitte ainult numbriliselt, vaid eelkõige piltlikult
 • Tuuakse välja peamised, just juhtidele olulised momendid Raamatupidamise Seadusest ja RTJ-dest

Aruannete suhteanalüüs:

 • Tuuakse välja mõned olulisemad finantsaruannete suhtenäitajad, avades lühidalt nende tähenduse, tagapõhja, kasutusvaldkonnad ja -ulatused, omavahelised seosed ja mõjurid

ÕPPETÖÖ VORM/MEETOD

 • Interaktiivsed loengud
 • Diskussioonid, kus teooria on seostatud praktikaga
 • Näidisülesannete lahendamine
 • Näidisäriühingu loomine
 • Individuaalne töö
 • Finantsarvestuse „graafiline tunnetamine“  

Juhi finantskursus - bilanss ja raamatupidamine, on I moodul 3- osalisest kursusest. Tervikliku pildi saavutamiseks soovitame osaleda kõigil kolmel moodulil:


JUHI FINANTSKURSUS - ARUANNETE ANALÜÜS, INVESTEERINGUD JA RAHASTAMINE  27.-28. novembril 2019
JUHI FINANTSKURSUS - KULUARVESTUS, EELARVESTAMINE,
17.-18. detsembril 2019

Korraga kolmele finantskoolitusele registreerudes ja tasudes kasutad varase registreeruja hinnasoodustust kuni 20%!


Koolitaja: Margus Tinits, Ph.D., EMI EWT lektor

Päev

Kellaaeg

 

1. päev

10.00-11.30

Saame tuttavaks. Raamatupidamine ja seda mõjutav seadusandlus. Majandustehingud ja nende kajastamine.
Näidisäriühingu asutamine, varade soetamine, laenude saamine ja andmine.Saame tuttavaks. Raamatupidamine ja seda mõjutav seadusandlus. Majandustehingud ja nende kajastamine. 
Näidisäriühingu asutamine, varade soetamine, laenude saamine ja andmine

 

11.45-13.15

Ettevõtte äriseisu kajastav aruanne - bilanss, selle loogika ja sisu.
Bilansi põhivalem: Varad = Kohustused + Omakapital. 
Bilansi graafiline esitamine. Bilansi ülesehitus.

 

13.15-14.00

Lõuna

 

14.00-15.30

Omakapitali ülesehitus. Seotud ja vaba omakapital. Kasum

 

15.45-17.15

Bilanss ja tulud-kulud. Tulud - Kulud = Kasum

2. päev

09.00-10.30

Müük, kaubakulud, käibemaks, tegevuskulud, palgad ja vastavad maksud, kulum, intress.

 

10.45-12.15

Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus.

 

12.15-13.00

Lõuna

 

13.00-14.30

Deebet-kreedit. Kontod.
Rahavood. Kasum on, kuhu kadus raha?

 

14.45-16.15

Raamatupidamise toimkonna juhendid.
Väärtuste hindamise põhimõtted aruannetes ja juhi roll selles.
Bilansi tähtsaimad suhted.

 

16.15 ...

Kursuse lõpetamine 


Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Juhi finantskursus - bilanss ja raamatupidamine
Kood BF1-98
Aeg 29.-30. oktoober 2019
Maht 2 päeva
Hind 390 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Margus Tinits, Ph.D.