EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Juht ja aasta aruanne – midagi enamat kui kinnitav allkiri! VIIMANE!

 Osalejad eelmisest koolitusest:

"...suurepärane..."

"...vastas igati ootustele..."

"...uued, praktiliselt kasutatavad teadmised ja süsteemsuse paranemine..."

"...oleksin pidanud ka enda raamatupidaja kaasa võtma..."

Sihtgrupp ja suunitlus

Millist rolli mängib juht majandusaasta aruandes? Kas juhi ja majandusaasta aruande vaheline seos peitub pelgalt allkirjas? Millele ma alla kirjutan? Neile ja paljudele muudele küsimustele saab põhjaliku vastuse käesoleval koolitusel, kus Marguse lähenemine ei jäta arusaamatuks ühtegi koolitusel käsitletavat punkti.
Koolitus on suunatud peamiselt juhtidele, kuid ootame ka neid, kes tunnevad, et koolitusel käsitletavad teemad võivad igapäevases töös kasulikuks osutuda.
Käsitletakse nii 2015. aasta aruannetele rakendatavat reeglistikku kui juba vastuvõetud ja 2016. aastal kehtima hakkavaid olulisi raamatupidamise seaduse muudatusi.
Ühtlasi luuakse piltlik ja süsteemne arusaam bilansist, kasumiaruannetest ja rahavoogudest (kasum on, aga kuhu kadus raha), tehakse kodusemaks olulisemad finantsterminid ja näidatakse, kuidas aruande alusel saab hinnata, kas ettevõte ka 2-3 aasta pärast elus on.
Tavapärasest, numbritel põhinevast finantskoolitusest täiesti erinev – graafilisel esitusviisil, süsteemsusel ja tervel mõistusel põhinev originaalse metoodikaga koolitus

Originaalsele metoodikale ehitatud koolituspäeva käigus käsitletavad valdkonnad:

 • Majandusaasta aruanne ja seadusandlus
 • Raamatupidamise aastaaruanne
 • Bilanss kui kogu finantsarvestuse ja -aruandluse süda
 • Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus
 • Rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil)
 • Omakapitali muutuste aruanne
 • Tegevusaruanne ja ühingujuhtimise aruanne
 • Majandusaasta aruanne kui hädavajalik infoallikas juhile
 • Juhi, raamatupidaja ja audiitori rollid ja vastutus
 • Sõltumatu vandeaudiitori arvamuse (järeldusotsuse) tähendus
 • Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise protseduurid

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Kirjeldab bilansi olemust
 • Analüüsib juhi, raamatupidaja ja audiitori rolli majandusaasta aruandes
 • Tunneb kasumiaruannete loogikat, sisu ja ülesehitust ja oskab koostada rahavoogude aruannet
 • Tunneb majandusaasta aruande koostamise ja esitamise protseduure ja oskab neid oma igapäevatöös rakendada

Koolituse vorm ja õppetöö meetodid

 • Interaktiivsed loengud
 • Diskussioonid, kus teooria on seostatud praktikaga
 • Finantsarvestuse „graafiline tunnetamine“  


Koolituse täies mahus lõpetanutele väljastame tõendi!

Lisaks käesolevale koolitusele, viib Margus EMI EWT´s läbi ka kolmeosalist finantskursust:
I osa bilanss ja raamatupidamine
II osa aruannete analüüs, investeeringud ja rahastamine
III osa kuluarvestus ja eelarvestamine
Kompaktselt informatiivse ülevaate saab koolituselt "Kogu finantstõde kahe päevaga"


Kõiki finantsvaldkonda puudutavaid koolitusi on võimalik tellida ka sisekoolitusena!
Küsi pakkumist: ewt@emiewt.ee või tel: 684 1250


Koolitaja:
Margus Tinits, Ph.D., EMI EWT lektor, vandeaudiitor

Koolitaja tutvustus    

   Päev
   Kellaaeg
    

   9.45 Saabumiskohv
     10.00 - 11.30 Saame tuttavaks.
   Majandusaasta aruanne ja seadusandlus.
   Majandusaasta aruande otstarve, sisu ja peamised komponendid.
   Raamatupidamise olulisemad muudatused 2016.

   Raamatupidamise aastaaruanne.
   Bilanss, kui kogu finantsarvestuse ja -aruandluse süda.
     11.30 - 11.45
   Kohvipaus
     11.45 - 13.15
   Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus läbi graafilise esitusviisi
   Majandustehingud ja bilanss
   Omakapitali ülesehitus ja sisu
   Bilansi ja kasumiaruande vahelised seosed. Tulud - kulud = kasum.
     13.15 - 14.00
   Lõuna

   14.00 - 15.30 Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus.
   Rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil)
    
   15.30 - 15.45
   Kohvipaus.
     15.45 - 17.15 Omakapitali muutuste aruanne.
   Raamatupidamisaruande lisad.

   Tegevusaruanne ja ühingujuhtimise aruanne.
   Bilansi tähtsaimad suhted ja proportsioonid.
   Majandusaasta aruanne kui hädavajalik infoallikas juhile.
   Juhi, raamatupidaja ja audiitori rollid ja vastutus.
   Sõltumatu vandeaudiitori arvamuse  (järeldusotsuse) tähendus.
   Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise protseduurid.

    

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Juht ja aasta aruanne - midagi enamat kui kinnitav allkiri. VIIMANE!
Kood BFJ-2
Aeg 28. aprill 2016
Maht 1 päev
(8 akadeemilist tundi kontaktõppena)
Hind 190 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Margus Tinits, Ph.D
Õppekava-
rühm
Majandusarvestus ja maksundus