EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Motiveerimine ja delegeerimine


Juhtimisel ja juhendamisel on üheks professionaalseks kompetentsuseks oskus mõjutada kaaslast nii, et tal tekib huvi, innukus, motiveeritus ja selge arusaamine kuidas oma tööülesannet täita. Praktikas selgub sageli, et selgelt mõistetava ja motiveerivate suhete loomine on vägagi keeruline. Inimesed on oma väärtuste, oskuste ja tahtmistega väga erinevad. Mõjusa suhte loomine eeldab motiveerivate protsesside põhjalikku tundmist indiviidis ja vastavat mõju loovate professionaalsete käitumisviiside ja tehnikate valdamist. Käesoleval koolitusel õpitakse motiveerimise ja delegeerimise olemust ning harjutatakse praktilist käitumist nende elluviimiseks.

Sihtgrupp:

Juhid ja juhendajad, kellel on vaja teisi mõjutada, tööülesandeid jagada ning saavutada täitjate kõrge huvitatus, motiveeritus ja ülesande selge mõistmine ning selle täitmise eest vastutuse võtmine

Koolituse eesmärk:

 • õppida tundma psüühikas toimivaid protsesse, mis suurendavad motiveeritust ja loovad vastutustundlikku tahet tööülesannet täita
 • anda selge arusaam professionaalsest delegeerimise protsessist, selles toimivatest vajalikest tingimustest ning ohtudest ja takistustest
 • õppida oskusi praktilise motiveeriva või delegeeriva kõneluse läbiviimiseks

Koolituse sisu:

 • Kuidas toimub motivatsiooni loomine ja vastutuse võtmine inimese psüühikas
 • Erinevad motivatsiooni teooriad ja nende seos praktikaga
 • Töömotivatsiooni suurendavad ja vähendavad tegurid
 • Käitumisviisid ja tehnikad motiveerimisel
 • Kuidas määratleda vajadust delegeerida
 • Kuidas määratleda isikud, kellele delegeerida
 • Professionaalse delegeerimise protsessi 6 etappi
 • Tingimused oskusliku delegeerimise õnnestumiseks
 • Käitumisviisid ja tehnikad delegeerimisel
 • Takistused ja raskused motiveerimisel ja delegeerimisel
 • Motiveeriva või delegeeriva vestluse praktilised harjutused
 • Tagasisidest ja analüüsist loodud iseenda arengu kava

Koolituse tulemusena on osalejad:

 • Õppinud tundma motivatsiooni ja vastutuse võtmise toimimist inimese psüühikas
 • Õppinud tundma motivatsiooni mõjutavaid tegureid
 • Õppinud tundma takistusi ja raskusi motiveerimisel ja delegeerimisel
 • Õppinud professionaalse käitumise tehnikaid
 • Harjutanud motiveeriva või delegeeriva vestluse läbiviimist

Õppetöö vorm/meetod:

 • Lühiloengud ja aruteleud
 • Praktilised harjutused
 • Õppevideode analüüs
 • Aktiivmeetodid, mis baseeruvad käitumise videotreeningute, NLP ja psühhodraama alustel

Koolitaja

Toomas Osvet, MBA
Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Motiveerimine ja delegeerimine
Kood AMD-21
Aeg 18.04.13
Maht 1 päev
Hind 170 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Toomas Osvet, MBA