EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Arenguvestlused

Sihtgrupp

Tippjuhid, keskastmejuhid, personalijuhid ja arenguvestluste administreerijad.

Kursuse eesmärk

 • Pakkuda uut nägemust ja alternatiivseid võimalusi inimeste juhtimisel, arendamisel ja motiveerimisel läbi arenguvestluste
 • Anda osalejatele ettekujutus arenguvestluste käiku mõjutatavatest psühholoogilistest teguritest
 • Anda juhtidele uusi praktilisi oskusi arenguvestluste läbi viimiseks

Kursuse sisu

 • Arenguvestluse olemus ja vajadus nende järele
 • Arenguvestluste ette valmistamine
 • Psühholoogilised tegurid arenguvestluste temaatikas
 • Emotsionaalsete kompetentside tähtsus suhtlemisel
 • Informatsioonivahetus - täpse sõnumi koostamine ja edastamine, sõnumi seos rääkijaga, partneritaju
 • Tähenduse loomine sõnumile
 • Tulemusliku suhtlemise tehnikad (aktiivne kuulamine, küsimine, peegeldamine)
 • Positiivse ja negatiivse tagasiside olemus ja edastamise viisid
 • Reaktsioonid tagasisidele, toimetulek sellega
 • Partnerlussuheteni jõudmine juhtide ja töötajate vahel
 • Kokkuvõtete tegemine arenguvestlustest

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab arenguvestluste tähtsust tänapäevases organisatsioonis ning muutunud vaadet organisatsioonile, inimestele ja suhetele
 • On teadlik juhile arenguvestluste läbi viimiseks vajalikest kompetentsidest ja nende arendamise võimalustest
 • Õpib kasutama praktilisi suhtlemistehnikaid, mis aitavad arenguvestlusi läbi viia
 • Õpib analüüsima enda suhtlemisstiili ja saab aru selle mõjust vestluse õhkkonnale ja tulemuslikkusele

Õppetöö vorm/meetod

 • Lühiloengud
 • Diskussioonid
 • Harjutused, rühmatööd

Koolitaja

Jaana Liigand, MBA

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Arenguvestlused
Kood AD-31
Aeg Neljapäev, 02.02.12,
algus 10.00
Maht 1 päev
Tavahind 185 EUR+ km
Soodustus 32 EUR             
Tasuda 153 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Jaana Liigand