EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Juhtimine ja eestvedamine kaasaegses organisatsioonis

Kui muutused on suured, kiired või võõrad, siis on koos hea heita pilk sellele, millised kompetentsid on arendatavad-õpitavad-treenitavad.
Kuidas olla juht ja liider korraga?  Millised juhtimisvõtted on tulemuslikud?

Selge visiooni omamine ja selle töötajale "maha müümine" on üks juhi kõige olulisemaid omadusi. Kui töötaja on organisatsiooni visiooni omaks võtnud, alles siis saab ta pühenduda tööle selles organisatsioonis. Visiooni aluseks on organisatsiooni väärtused. Realiseeruvad need väärtused, millest organisatsiooni juht tegelikult lähtub oma igapäevases tegevuses. 

Eesmärk

Ühepäevane juhtimiskursus käsitleb põhitõdesid ja uusi kompetentse inimeste ja organisatsiooni juhtimisel.
Kursuse peamine eesmärk on leida üles enda tugevad küljed ja näha maailma muutumisega paratamatult kaasaskäivaid uusi väljakutseid.
Kursusel keskendutakse juhi rollide muutusele ja kompetentside analüüsile. Igasuguse arengu taga on enda tundmaõppimine.
Eestvedamine kaasaegses organisatsioonis ei tähenda ainult visiooni omamist, vaid ka arusaama sellest, kuidas sihte saavutada.
Juht- liider peab ennekõike olema  strateegiline liider, kes näeb võimalusi ja teab teed nende realiseerimiseks.

Sihtgrupp

Juhid-liidrid ametikoha, eluhoiaku või mõlema järgi.

Kursuse sisu

 • Muutunud maailm
 • Väärtuste roll juhtimises ja eetilise juhtimise vajadus
 • Väljakutsed organisatsioonile
 • Eestvedamine, juhtimine
 • Liidri kompetentsimudel
 • Eneseteadvus
 • Intelligentsuse liigid
 • Võimu kasutamine juhtimises
 • Juhtimisstiilid
 • Mida saab arendada, mida õppida?

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed lühiloengud
 • Diskussioonid, arutelud
 • Praktilised harjutused

Koolitaja

Anu Virovere, MSc
Koolitaja tutvustus

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Juhtimine ja eestvedamine kaasaegses organisatsioonis
Kood AJE-1
Aeg 27.09.11
algus kell 10.00
Maht 1 päev
Normaalhind 195 EUR + km
Soodustus 30 EUR
Tasuda 165 EUR + km
Koht Tammsaare Koolituskeskus
Koolitaja Anu Virovere, MSc