EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
21.sajandi juht - pädevuskursus
                                                                                                                          Ükskõik kui hea auto teil ka poleks,
                                                                                                                          ei tule teil ometigi pähe
                                                                                                                          paluda tal sõita veel 10 kilomeetrit,
                                                                                                                          kui bensiin on otsa  lõppenud. (Anu Virovere)                                                                                    
                                                                                                                                      
                                                                                                                          Kuidas inimeste korral?

Teie ees on juhtimisvõimekust tõstev koolitusprogramm. Vaadake tervikut, tulge õppima, looge ja olge osa võimalustest!

Kursus koosneb üheteistkümnest koolituspäevast. Paindlikkust lisab valikmoodul. Osaleda võib ka üksikute moodulite kaupa vastavalt konkreetsele vajadusele ja võimalustele! Kogu kursuse läbinu saab Eesti Majandusjuhtide Ettevõtluskooli pädevusdiplomi 13 EAP.

Sihtgrupp:

Tipp- ja keskjuhid, arendus- ja personalitöötajad.

Toimumise aeg:

Kursus algab 22.september 2011 ning kestab kuni märts 2012.a. Kord kuus on üks-kaks õppepäeva loengute, rühmatööde ja arvestustega. Lahendada tuleb koduseid ülesandeid. Kursuse läbides tuleb koostada ja kaitsta lõputöö.

Hind:

Pädevuskursuse soodushind on 1310.- EUR + km 20% (normaalhind 1390.- EUR + km). Hind kehtib kogu maksumuse tasumisel enne kursuse algust.

Tasuda võib ka mitmes osas. Kursuse kogumaksumus on tasumisel:
           kahes osas    1350.- EUR + km
           kolmes osas  1385.- EUR + km
           kuues osas    1460.- EUR + km

 

Kursuse sisu:

Programmi ülesehitusel on lähtutud kaasaegsetest juhtimisteooriatest ja teiste riikide juhtimiskogemustest. 21.sajand on kaasa toonud olulise muutuse väärtustes. Oluliseks on kujunenud väärtus "jätkusuutlikkus". Muutunud on nägemus juhtimise olulisusest, ülekaalukale kohale on tõusnud eestvedamine. Koos sellega ka küsimus kuidas arendada juhtides liidri kompetentse ja luua organisatsioonis suhted mis võimaldavad töötajate tööle pühendumist.
Programmi koostamist on mõjutanud ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tellitud Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2011


Õppevorm:

Loengud, rühmatööd, arutelud, kodused ülesanded ja lõputöö.

Koolitajad

Jari Kukkonen, Anu Virovere, Algis Perens, Jaana Liigand, Margus Tinits, Kristel Rannamees, Härmo Saarm

Kursuse kava

1. moodul
Aeg
Strateegiline juhtimine
 Jari Kukkonen, MBA
22.09.2011
Silmapaistvate ettevõtete edu tugineb alati heale strateegiale. Küsimus on kuidas võidustrateegiad sünnivad. Tähtsustub strateegilise juhtimise roll.

 2. moodul
Juhtimine ja eestvedamine kaasaegses organisatsioonis
 Anu Virovere, MSc
27.09.2011 21.sajand on tõstatanud küsimuse kuidas olla juht ja liider korraga.
Oluline on kas liidriks saab õppida ja millised kompetentsid tagavad heaks liidriks olemise.

Visioon ilma tegutsemiseta on lihtsalt unistamine
Tegutsemine ilma visioonita on lihtsalt tegevus
Visioon koos tegutsemisega - sa võid muuta maailma  (Anu Virovere)

 3. moodul  
Organisatsiooniline täiuslikkus (Business Excellence)
Jari Kukkonen, MBA
21.10.2011 Koolituse eesmärk on anda praktiline ülevaade, kuidas täiuslikkuse printsiipidest lähtuvalt on võimalik arendada oma organisatsiooni juhtimise kvaliteeti, mis seisneb organisatsiooni võimes tasakaalustatult rahuldada oma erinevate huvipoolte vajadusi.

  4. moodul   Toimiva meeskonna kujundamine ja juhtimine
Anu Virovere, MSc ja
Jaana Liigand, MBA
06.-07.03.2012 Hea koostöö on kaasaegse organisatsiooni võti. Kuid veelgi tähtsam on jõuda heast koostööst meeskonnatööni. Meeskonnatöö tähendab seda, et väiksema hulga inimestega tehakse ära  suurem hulk tööd.

 5. valikmoodul  

Algis Perens, MBAMargus Tinits, PhD
14.-15.03.201217.-18.04.2012
Projektijuhtimine on hädavajalik juhtimismeetod tänapäeva organisatsioonides, kus probleemiks on piiratud ressursid, konkurentsikeskkonna survest tingitud järjest lühenev aeg ülesannete lahendamiseks ning ülesannete suurenev keerukusaste - olgu siis tegu uue toote turuletoomise, infosüsteemi väljaarendamise või tootmistehnoloogia juurutamisega.

Projektijuhtimine on ühekordsete ülesannete lahendamiseks kasutatav süsteemne abinõu. Projektijuhtimise tehnikate valdamisest sõltub, kui kiiresti, ökonoomselt ning usaldusväärselt me ülesande lahendame.

Kursus on erineva taseme ja valdkonna juhtidele. Püütakse hajutada raamatupidamise ja finantsarvestuse ümber kohati valitsevat müstifikatsiooni ja avada selle lihtsat ja loogilist sisu. Selgitatakse bilansi kergelt mõistetavat loogikat, selle seoseid kasumiaru-ande ja rahavoogudega ning kogu finantsarvestuse süsteemi "graafilise tunnetamise" võimalusi. Selgitatakse ka tihtiesineva küsimuse "Kasum on, aga kuhu kadus raha?" tagamaid.

Kogu selgitus põhineb näitefirmal, mille arenguga koos minnakse järk-järgult üle lihtsa-matelt keerulisemate toimingute juurde.

 6. moodul   Avalik esinemine. Räägi ja sära!
Härmo Saarm, MA

1+1päeva
13.märts ja
19.märts 2012
Kahepäevane esinemisoskuste treening-koolituse eesmärgiks on valmistada teid ette iseenda ja oma mõtete professionaalseks (mõjusaks) esitamiseks.
Koolitusel osaleja saab teoreetilise ülevaate esinemise põhitõdedest. Koolituse läbides on osalejad analüüsinud ja lihvinud eneseväljendusoskusi, kõne ja häält läbi erinevate harjutuste. Treeningharjutuste fookuses on osalejate esinemisjulguse tõstmine, arusaadava sõnumi edastamine ja veenvamaks muutmine.

7. moodul   Arenguvestlused
 
Jaana Liigand

 05.02.2012
Koolitus aitab saada tervikliku ülevaate arenguvestluste läbiviimisest koos praktiliste oskuste omandamisega. Koolitus on abiks arenguvestluste ettevalmistamisel, olemasoleva dokumentatsiooni täiendamisel ja analüüsimisel.
  8. moodul   Lõputöö kaitsmine
 

 1päev
märts 2012
 

 

 

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

21.sajandi juht - pädevuskursus
Kood AJP-1
Aeg 22. september 2011 - märts 2012
Maht 12 päeva
Tavahind 1390 EUR + km 
Soodustus 80 EUR            
Tasuda 1310 EUR + km
Koht Tammsaare Ärikeskus
Koolitaja